Krátce po smrti maminky mi zemřel i bratr. Jak bude probíhat dědické řízení, když ještě nebylo ukončeno dědictví po mamince?

Odpověď na dotaz ze dne 10. 10. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den.
25.8.2023 mi zemřela maminka. Žila v rodinném domku sama. Byla rozvedená a měla 2 děti. Mě a bratra. Žádnou závěť nenapsala, takže se dědí dle zákona. Když maminka zemřela, nemluvili jsme s bratrem o dědictví, chtěli jsme dům nadále využívat společně. Já jsem rozvedená a mám jednoho syna. Bráška byl ženatý, neměl svoje děti, jen 2 vyženěné a s největší pravděpodobností neosvojené. Trvalé bydliště měl u maminky, ale bydlel jinde se švagrovou. Bohužel i on, 14 dní po smrti maminky, 1.9.2023 zemřel. Na 6.10.2023 jsem byla vyzvána k předběžnému šetření k notáři, ohledně dědictví. Zde mi bylo navrženo domluvit se se švagrovou ohledně výběru odhadce nemovitosti, aby nenastal nějaký spor ohledně odhadnuté hodnoty nemovitosti, protože švagrová by prý měla zdědit polovinu, která měla připadnout mému bratrovi. Švagrová v domě nikdy nebydlela. Ráda bych se zeptala, zda opravdu bude švagrová dědit vše, co měl zdědit bratr. Předem děkuji za odpověď. Ivana

Ivana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

V dědickém řízení po mamince Vám a bratrovi připadnul rodinný dům. Bratr krátce po smrti maminky zemřel. Byl ženatý, vlastní děti neměl, notář Vás vyzval, abyste se domluvily se švagrovou na výběru odhadce nemovitosti, protože by švagrová měla zdědit polovinu domu z dědického řízení po Vašem bratrovi. Ptáte se, zda švagrová bude opravdu dědit polovinu domu, ve kterém nikdy nebydlela. 

Dobrý den,

pokud bratr nesepsal vlastní závěť, bude dle zákonné posloupnost dědit jeho manželka. Píšete, že bratr neměl děti. Z toho vyplývá, že jeho manželka bude jeho jedinou dědičkou, a tím pádem zdědí veškerou pozůstalost, včetně jeho podílu na dědictví po Vaší mamince. Nezáleží na tom, že dosud neproběhlo řízení o pozůstalosti po Vaší mamince, protože dědické právo Vašeho bratra vzniklo již okamžikem smrti Vaší maminky.

Řízení o pozůstalosti po Vaší mamince proto nyní bude vedeno s Vámi a s dědičkou zemřelého dědice – tj. manželkou Vašeho bratra.

Co se týče dědění domu, v řízení vždy záleží na domluvě dědiců. Manželka Vašeho bratra může podíl na domě přenechat Vám nebo se můžete domluvit na jejím vyplacení. Je proto dobré s ní o způsobu rozdělení pozůstalosti komunikovat a pokusit se najít shodu. Pokud se dohoda nepodaří, soud, resp. jím pověřený notář, pozůstalost rozdělí na poloviny tak, že jedna polovina připadne Vám a druhá polovina Vaší švagrové.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz