Komu připadne dědictví po manželovi, pokud se ho my pozůstalí vzdáme? Nechceme pokračovat v soudním řízení proti manželovi.

Odpověď na dotaz ze dne 13. ledna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, zemřel mi manžel, proti kterému bylo vedeno soudní řízení, manžel byl žalovaný, byl právník, zastupoval se sám, pokud my pozůstalosti se vzdáme dědictví, abychom nemuseli pokračovat ve sporu, komu případne dědictví, moc toho není, sedačka, postel, pár obrázku a knížky, děkuji, Martina Zakopalová
Martina

Dobrý den,

předpokládám, že zvažujete odmítnutí dědictví, nikoliv vzdání se dědictví. Vzdání se dědictví znamená, že se jeden dědic vzdá svého dědického podílu ve prospěch jiného dědice. Odmítnutí dědictví naproti tomu znamená prosté odmítnutí jednotlivého dědice bez vazby na jiného dědice.

Pokud tedy zvažujete odmítnutí dědictví a odmítnete-li ho všichni dědici, případně majetek z pozůstalosti státu jako tzv. odůmrť. Soudní spor, v němž byl Váš manžel žalován, bude zastaven pro neexistujícího procesního nástupce. Na stát totiž přechází jen majetek (aktiva), nikoliv dluhy (pasiva), o než se jedná v soudním sporu.

S pozdravem
Barbora Vráblová