Komu náleží příspěvek na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 19. března 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. mohu se prosím zeptat komu přísluší příspěvek na péči, jenž byl přiznán nemohoucímu otci, jenž se nachází v Ústavu se zvl. režimem ? Zde platí kolem 11.000 h za péči / nestačí mu nato důchod, takže s bratrem 2.000,-Kkč/ doplácíme, přičemž v těchto dnech byl otci přiznán příspěvek na péči ve výši 12.000,- Kč. Komu tyto peníze náleží - otci nebo ústavu ? Otec dle soc. pracovnice ústavu má fakticky platit za " komfort " 24.000,- Kč. To mi nepřipadá správné. Děkuji za odpověď. V. Mach
Vladimír
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, komu náleží příspěvek na péči, jenž byl přiznán Vašemu otci, který v současné době žije v Ústavu se zvláštním režimem.

Dobrý den pane Machu,

ptáte se nás, komu náleží příspěvek na péči, jenž byl přiznán Vašemu otci (ve výši 12 000,- Kč), který v současné době žije v Ústavu se zvláštním režimem. Píšete, že pobyt v ústavu stojí 11 000,- Kč měsíčně, z čehož je velká část hrazena z otcova důchodu a 2 000,- Kč ještě doplácíte Vy a Váš bratr. Nyní jste se dozvěděli, že Ústav si dělá nárok i na otcův příspěvek na péči.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ve znění platném od 1. 1. 2012), je příspěvek na péči poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Přímým příjemcem tohoto příspěvku je tedy skutečně Váš otec. On sám rozhoduje o tom, kterým poskytovatelům pomoci příspěvek na péči předá a v jaké výši.

Poskytovatelem pomoci může být:

  • poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru sociálních služeb – pečovatelské služby, odlehčovací služby, asistenční služby, domovy pro seniory, atd.
  • pečující osoba blízká (manžel/ka, rodiče, dítě resp. další příbuzní, partner/partnerka)
  • asistent sociální péče dle §83
  • lůžkový hospic

Je také možné využívat a kombinovat pomoc od více poskytovatelů.

Ústav se zvláštním režimem, kde Váš otec pobývá, pravděpodobně patří do kategorie poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru sociálních služeb. Pokud si Váš nemohoucí otec či Vy nebo jiný jeho zákonný zástupce vybral pobyt v tomto zařízení, znamená to, že je mu zde poskytována i veškerá péče při všech potřebných úkonech souvisejících s jeho soběstačností. Zmíněný Ústav má proto na příspěvek na péči nárok oprávněně. Pobývá-li tam otec celodenně, veškerou potřebnou péči zákonitě čerpá jen tam.  

V mnoha pobytových zařízeních sociálních služeb je úhrada za služby obvykle složena ze dvou částí. První z nich představuje stanovená pevná částka, kterou hradí klient (nebo pohyblivá částka vypočítaná jako určité procento z výše klientova důchodu). Druhá část nákladů na péči bývá pokryta právě příspěvkem na péči, který za klienty často i sociální pracovnice daného zařízení samy vyřídí, nebylo-li o něj doposud požádáno.

Máte-li pocit, že kvalita poskytovaných služeb v ústavu neodpovídá výši plateb a slibovaný komfort zde chybí, chci Vás podpořit, abyste se obrátil na vedení Ústavu a žádal nápravu. Pokud se zde nesetkáte s pochopením a Vaše stížnost nebude brána na vědomí, můžete zvážit volbu jiného sociálního zařízení nebo se můžete se stížností obrátit např. na nezávislou instituci Veřejného ochránce práv, kde naleznete postup, jak podat stížnost a kontakt na kancelář ombudsmanky.

Přeji Vám, aby se případný neuspokojivý stav péče o Vašeho otce podařilo brzy a co nejlépe vyřešit. Přeji Vám také, abyste mohl mít pocit, že za vynaložené peníze je o Vašeho tatínka dobře postaráno a že i vzhledem ke svým vážným zdravotním omezením může žít stále důstojně.

S pozdravem

Lucie Přádová