Klient pobytové sociální služby zemřel. Jak se pak nakládá s příspěvkem na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 18. ledna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den.pokud byl PNP vyplácen poskytovateli pobytové sociální služby a klient poté zemřel. Lze pomernou část PNP uvést do dědického řízení.v případě. Že ve smlouvě o poskytování sociální služby je uvedeno. Ze zánikem smlouvy je pomerna část .PNP není předmětem dědictví. Jakým způsobem tedy lze PNP vrátit?
Alena Malá
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den, paní Malá,

moc se neorientuji ve Vaší otázce. Píšete, pokud by byl příspěvek na péči vyplácen poskytovateli pobytové sociální služby a klient, o jehož příspěvek jde, by zemřel, ptáte se, jakým způsobem lze poměrnou část příspěvku vrátit, když příspěvek na péči není předmětem dědictví a nelze ho tedy do dědického řízení uvést. Na druhou stranu uvádíte, že ve smlouvě o poskytování sociální služby je uvedeno, že se zánikem smlouvy lze poměrnou část příspěvku uvést do dědictví.

Nárok na příspěvek není předmětem dědictví a vyplácí se oprávněné osobě, fyzické (pečujícímu) nebo právnické (pobytovému sociálnímu zařízení). V zákoně o sociálních službách (konkrétně v § 16 odst. 2) se mj. uvádí, že „jestliže byl příspěvek přiznán před smrtí oprávněné osoby, vyplatí se splatné částky příspěvku, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby, fyzické nebo právnické osobě…“

Pokud by klient zemřel v pobytovém sociálním zařízení, vyplatí se splatná částka příspěvku tomuto poskytovateli služeb. Příspěvek na péči se v měsíci úmrtí klienta nijak nekrátí a je tedy vyplacen ve výši za celý měsíc.

Zdravím Vás

Oldřich Hanibal