Když zemřou rodiče plnoletému člověku s postižením, přechází péče na stát?

Odpověď na dotaz ze dne 8. 12. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla, jak je to s péčí o postižené dítě (dospělého) po smrti obou rodičů. Přechází péče o takového člověka na stát v případě, že jiní členové rodiny (sourozenec, strýc, teta,...) nechtějí o tohoto člověka pečovat?

Veronika
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Vážená paní Veroniko,

pokud Vašemu dotazu správně rozumím, tak se na nás obracíte s otázkou, zda péče o plnoleté dítě s postižením přechází po smrti jeho rodičů na stát.

Pro objasnění této záležitosti je třeba rozlišit péči (pečujícího) a opatrovnictví (opatrovníka). Pečující je osoba, která by v případě, který popisujete, vykonávala faktickou péči (například dopomoc s příjmem potravy, oblékáním, hygienou nebo třeba se zprostředkováním sociálního kontaktu). Takový pečující může být veden jako pečující osoba na úřadu práce, když má opečovávaný přiznaný příspěvek na péči. Pokud nikdo z blízkých nemá možnost tuto péči zajistit, využívá se k pokrytí péče terénních nebo pobytových sociálních služeb (například domov se zvláštním režimem). Opatrovník je osoba, kterou jmenoval soud, aby právně jednal za opatrovaného v rozsahu, který soud stanoví. Opatrovaný může a nemusí být omezen ve svéprávnosti. Při ustanovení opatrovníka soud vždy přihlíží k přání daného člověka a jeho blízkých. Pokud není možné ustanovit opatrovníkem nikoho blízkého, tak je přidělen tzv. veřejný opatrovník. Tím je potom obec, kde má opatrovanec trvalé bydliště. Nejčastěji tuto činnost vykonávají sociální pracovníci městského úřadu (může ji však vykonávat také například starosta nebo třeba pověřená organizace). Pečujícím a opatrovníkem tedy nemusí být stejná osoba. Pokud by v případě, na který se ptáte, přešla péče na stát tzn. na veřejného opatrovníka, tak by byl spíš takovým koordinátorem a faktická péče by byla pravděpodobně zajištěna v nějaké pobytové sociální službě.

Pro více informací doporučuji kontaktovat přímo nejbližší úřad, občanskou poradnu nebo specializovanou poradnu pro opatrovníky

S přáním sil,

Sára Balabánová

Dotaz zodpovídá

Bc. Sára Balabánová

Bc. Sára Balabánová

sociální pracovnice, perinátální provázení

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz