Kdo hradí pohřeb zemřelého bez příbuzných

Odpověď na dotaz ze dne 18. ledna 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice v domově pro seniory a chci se zeptat, kdo uhradí pohřeb, když zemře klient, který nemá peněžní hotovost a je sám bez příbuzných. Děkuji za odpověď. Zdeňka Kolečkářová
Zdeňka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, na koho se obrátit s úhradou pohřbu zemřelého klienta domova pro seniory, v němž pracuje, pokud zemřelý neměl žádné finance, ani příbuzné.

Dobrý den, paní Kolečkářová,

dotaz, se kterým se na nás obracíte, zodpovím na základě svých znalostí a zkušeností z hospicové praxe, ale předesílám, že nemám právnické vzdělání. Pokud byste se chtěla dozvědět další podrobnosti či si ujasnit některé skutečnosti, můžete se obrátit na internetovou poradnu www.pohreb.cz, kde dotazy podobné Vašemu zodpoví přímo právník, který se touto problematikou profesně zabývá.

To, co se děje s tělem bezprostředně po úmrtí a dále, upravuje zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví.

Zákon o pohřebnictví, § 5 stanoví, že nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná osoba pohřbení nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí a žádné zdravotnické zařízení v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem neprojevilo zájem o využití lidských pozůstatků pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukovým účelům, je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo kde byly lidské pozůstatky nalezeny. Obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého, a není-li dědiců, vůči státu.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud Váš klient neměl žádný majetek ani žádné dědice, jeho pohřbení by mělo být v režii obce či městské části příslušné sídlu Domova pro seniory, kde pán zemřel.

Přeji, ať se Vám podaří věc zdárně vyřešit.

Lucie Přádová