Kdo a v jaké lhůtě je povinen informovat dědice o změně notáře během řízení?

Odpověď na dotaz ze dne 21. ledna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, v probíhajícím dědickém řízení se z důvodu odchodu do důchodu změnil notář. Kdo a v jaké lhůtě je povinen o této skutečnosti informovat dědice ? Děkuji
Petra

Dobrý den,

tuto informaci byste se měli dozvědět přímo od nového notáře, který dále povede dědické řízení. Lhůta pro vyrozumění dědiců není právním předpisem stanovena. Nový notář stejně jako jeho předchůdce je však povinen postupovat v dědickém řízení tak, aby nedocházelo k průtahům. Nový notář by měl tedy v dědickém řízení pokračovat způsobem, jako by ke změně notáře nedošlo.

S pozdravem

Barbora Vráblová