Kamarádka má druhý stupeň invalidity a do roku 2012 pobírala vdovský důchod, má tři děti. Má nárok na jeho obnovu?

Odpověď na dotaz ze dne 14. listopadu 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěla bych pomoc nemocné kamarádce, která je ve II.stupni invalidity a bude ji v únoru 2018, 55 let. Vdovský důchod po manželovi pobírala do roku 2012. Vychovala tři děti. Má nárok na obnovení vdovského důchodu?
Miluše
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den, paní Miluše,

zajímáte se, zda Vaše kamarádka bude mít v roce 2018 po dovršení 55 let nárok na obnovu vdovského důchodu. Pokud jí byl vdovský důchod přiznán před 1.1.2010, má nárok na jeho obnovu do pěti let od zániku tohoto nároku, pokud nově splní některou z podmínek pro přiznání invalidního důchodu po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela. Jednou z těch podmínek je i dovršení 55 let věku. Pokud jí ale nárok na vdovský důchod zanikl v roce 2012, uplyne pětiletá lhůta už v roce 2017. Dosažení věku 55 let v roce 2018 už tedy nebude zakládat nárok na obnovu vdovského důchodu.

Píšete dále, že má přiznaný 2. stupeň invalidity. Obnovení vdovského důchodu na základě invalidity je možné pouze pokud je přiznána invalidita ve 3. stupni. I v tomto případě platí podmínka, že obnova je možná do pěti let od zániku nároku na vdovský důchod (pro důchody přiznané před 1.1.2010).

Přesnější informaci k situaci kamarádky jí mohou poskytnout pracovníci Call centra České správy sociálního zabezpečení.

S pozdravem

Barbora Váchová