K 15.9. mi byl odebrán sirotčí důchod, ale až na VŠ dodám maturitní vysvědčení, budu přijata. Co mám dělat?

Odpověď na dotaz ze dne 8. září 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, je mi 20 let, tento týden jsem šla podruhé k maturitě. Proto jsem zatím nemohla být přijata na VŠ, pokud ale dodám kopii maturitního vysvědčení přijata budu a bude ze mě nadále student. Dnes mé opatrovnici ale přišlo rozhodnutí, že k 15.9. 2017 mi bude odebrán sirotčí důchod. Poradíte mi prosím co mám dělat?
Tereza
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete nám, že jste tento týden maturovala a chystáte se na vysokou školu. Zároveň jste ale obdržela informaci o odebrání sirotčího důchodu a ptáte se, jak v tuto chvíli postupovat.

Dobrý den, Terezo,

obecně platí, že sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti do skončení povinné školní docházky a dále až do 26. roku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje. Z hlediska důchodového pojištění jste za studenta střední školy považována do konce prázdnin. Vzhledem k tomu, že jste na konci prázdnin ještě nebyla přijatá ke studiu na VŠ, nebyla jste v tu chvíli z pohledu důchodového pojištění nezaopatřeným dítětem a nárok na sirotčí důchod zanikl. Ve chvíli, kdy se stanete studentem vysoké školy, se nárok znovu obnoví. Je třeba tuto informaci sdělit České správě sociálního zabezpečení a doložit potřebné dokumenty (potvrzení o studiu) a výplata sirotčího důchodu Vám bude obnovena.

Bližší informace Vám mohou také sdělit na informační lince České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) na čísle 800 050 248.

Přeji Vám mnoho studijních úspěchů.

Jitka Řeháčková