Jsme pěstouny dvou nezletilých dětí, kterým zemřela matka a otec je neznámo kde. Kdo může žádat o sirotčí důchody?

Odpověď na dotaz ze dne 7. března 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, prosíme Vás o radu. Jsme společně s manželem pěstouny dvou nezl. dětí, které máme svěřené do společné pěstounské péče. Nezl. dětem zemřela jejich matka a otec se pohybuje neznámo kde. Kdo si bude žádat pro děti o sirotčí důchod?
Altová
Píšete, že máte s manželem ve společné pěstounské péči dvě nezletilé děti. Dětem zemřela matka a o otci není známo, kde se pohybuje. Ptáte se, kdo bude žádat o sirotčí důchod dětí.

Vážená paní Altová,

dle pracovnice Call centra ČSSZ můžete o sirotčí důchody nezletilých dětí žádat vy jakožto pěstouni. O sirotčí důchody se žádá na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení dle trvalého pobytu. K žádosti bude potřeba předložit usnesení o svěření dětí do péče, rodné listy dětí, úmrtní list matky a v případě, že děti již navštěvují střední školu, tak také potvrzení o studiu. Další podrobnosti ohledně žádosti Vám sdělí na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Přiznání sirotčího důchodu není automatické, bude se posuzovat, zdali jsou splněny podmínky na straně zemřelé matky a bude stanovena výše sirotčích důchodů.

Pro úplnost doplňuji, že přiznání sirotčího důchodu ovlivní nárok/výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte z dávek pěstounské péče. V případě současného pobírání důchodu z důchodového pojištění (kterým je i sirotčí důchod) totiž příspěvek na úhradu potřeb dítěte náleží jen v případě, je-li vyšší než důchod, a náleží ve výši rozdílu mezi příspěvkem a důchodem. Pro podrobnější informace ohledně dávek pěstounské péče se lze obrátit na úřad práce, kde mají jeho agendu na starosti.

Pokud jste v kontaktu s některou z organizací poskytujících podporu pěstounům, tak je možné se o současné situaci také poradit s nimi.

Držím palce při vyřizování všeho potřebného.

S úctou za poradnu

Monika Vaníčková