Jsem ve starobním důchodu, od roku 1996 do 2001 jsem pobírala vdovský důchod. Mám nárok na obnovu vdovského důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 3. února 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,ovdověla jsem v roce 1996,vdovsky důchod jsem pobírala do roku 2oo1, poté dcera dostudovala,nyní jsem v plném starobnim důchodu,datum nar. 10.4.1958.,nevím,zda mám nárok na obnovení vdovskeho důchodu.děkuji za odpověď
Naďa Sochorová
Píšete, že jste v roce 1996 ovdověla a pobírala vdovský důchod do roku 2001, do doby, kdy Vaše dcera dostudovala. Nyní jste v plném starobním důchodu. Nevíte, zdali máte nárok na obnovení vdovského důchodu.

Vážená paní Sochorová,

z data Vašeho narození usuzuji, že jste začala starobní důchod pobírat v nedávné době. Vdovský důchod Vám byl pozastaven již v roce 2001.

Pro obnovení vdovského důchodu byste musela do pěti let od zániku předchozího důchodu (tedy do roku 2006) splňovat jednu z následujících podmínek:
• pečovat o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
• pečovat o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
• pečovat o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
• být sama invalidní ve třetím stupni,
• dosáhnout věk 55 let (vdovský důchod Vám byl přiznán před 1. 1. 2010, proto se na Vás vztahuje původní znění zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, účinného do konce roku 2009).

Z toho, co píšete, se dále domnívám, že se ptáte na obnovení vdovského důchodu z důvodu dovršení důchodového věku. Abyste měla nárok na obnovení vdovského důchodu, musela byste v roce 2006 dovršit 55 let. Pokud dobře počítám, v roce 2006 Vám bylo 48 let. Nárok na obnovení vdovského důchodu z důvodu věku, jste tedy v té době bohužel neměla.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská