Jsem vdova od roku 2015, je mi 51 let a synovi je 15 let. Jak dlouho budu ještě pobírat pozůstalostní důchody?

Odpověď na dotaz ze dne 23. ledna 2020 zobrazit původní dotaz
Od 20.8.2015 jsem vdova mám 15ti letého syna je mi 51 let jak dlouho budu pobírat vdovský a sirotčí důchod?
Šárka Luzarová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že jste v roce 2015 ovdověla. Máte 15 letého syna a je Vám 51 let. Ptáte se, jak dlouho budete pobírat vdovský důchod.

Dobrý den, paní Luzarová,

abyste nadále mohla pobírat vdovský důchod, musíte splňovat jednu z níže uvedených podmínek:

  • pečujete o nezaopatřené dítě (mladší 26 let);
  • pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost);
  • pečujete o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost);
  • jste sama invalidní ve třetím stupni;
  • dosáhla jste věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk (stanovený podle § 32 výše uvedeného zákona) pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Z toho, co píšete, předpokládám, že máte v současnosti nárok na pobírání vdovského důchodu, protože pečujete o nezaopatřené dítě.
Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje);
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz;
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Pokud byl Váš dotaz směřován k podmínce věku, k době, kdy již nebudete splňovat podmínku péče o nezaopatřené dítě, pro následovné pobírání vdovského důchodu byste v té době musela dosáhnout důchodového věku. V případě zániku vdovského důchodu, byste pak maximálně do dvou let poté musela dosáhnout důchodového věku. Doporučuji Vám zavolat na Call centrum České správy sociálního zabezpečení na tel. 800 050 248, kde po uvedení Vašeho rodného čísla, se můžete bavit zcela konkrétně.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská