Jsem vdova, dcery studují VŠ, pobírají sirotčí důchody, prý je to kapesné a já mám vyživovací povinnost. Co dělat?

Odpověď na dotaz ze dne 4. 11. 2020 zobrazit původní dotaz

Dobry den.Jsem vdova od roku 2004 .Pobiram vdovsky důchod a me dcery sirotči důchod.Dcery studuji na VŠ . Je jim 21 let.Důchody jim chodi na učet a ještě chtěji po me část peněz .Prý mám vyživovací povinnost oni maji důchody jako své kapesné.Co dělat v takové situaci.Děkuji

Hela
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Obracíte se na nás s dotazem, jak je to s vyživovací povinností, když Vaše dcery pobírají sirotčí důchod, mají ho jako své kapesné a chtějí po Vás část Vašeho vdovského důchodu.

Vážená paní Helo,

co se týče Vašeho vdovského důchodu, ten byl přiznán Vám a tím pádem Vám i náleží.
Pro Českou správu sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí, je důležité, zda plníte některou z podmínek pro přiznání vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku. V tomto ohledu úřad nic dalšího neřeší.

Ohledně vyživovací povinnosti Vám nejlépe poradí v některé z občanských poraden. Doporučuji, abyste se na některou zkusila obrátit. Pokusím se Vám však obecně i toto téma přiblížit.
Dle nám dostupných informací mají Vaše dcery pravdu v tom, že vůči nim máte vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost trvá, pokud se Vaše děti nemohou živit samy, například právě z důvodu studia. Jak přesně by měla být vyživovací povinnost plněna, není přesně stanoveno, ale řídí se pravidlem, že životní úroveň dětí by měla být shodná s životní úrovní rodičů.

Je dobré podívat se na životní situaci Vašich dcer a jejich skutečné životní náklady. Například náklady na bydlení, stravu, oblečení a na studium. Je dobré zhodnotit i jejich možnost přivýdělku. Cílem určitě je, aby děti měly zajištěny základní životní potřeby a nevznikaly jim dluhy. Na druhou stranu není možné, abyste dětem dávala více, než si můžete dovolit.

Řešením takto náročných situací bývá nejen znalost právních předpisů, ale hlavně dobrá komunikace, která vede ideálně ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Na pomoc můžete využít také zkušeného mediátora.

Případný nedostatek financí, můžete konzultovat také na úřadu práce a zjistit, zda nejsou další formy podpory, na které byste měly nárok.

Věřím, že za pohodu doma, stojí se tématu dále společně s dcerami věnovat a najít řešení, při kterém nikdo nebude strádat.

Přeji Vám k tomu hodně sil

Sára Balabánová

Dotaz zodpovídá

Bc. Sára Balabánová

Bc. Sára Balabánová

sociální pracovnice, perinátální provázení

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz