Jsem v podezření ze zneužívání dávek vdovského důchodu. Čím doložit, že jsem syna podporovala i při studiu v zahraničí?

Odpověď na dotaz ze dne 5. září 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, v reakci na policejní vyšetřování z podezření zneužívání dávek mi přišla výzva od ČSSZ: "výzva k podání vysvětlení jakým způsobem jem zjištovala životní potřeby nebo do jaké míry jsem se podílela nahrazení hmotných potřeb dítětě, po dobu jeho studia, napr. náklady na bydlení, ošacení, stravování, cestovné, zvláště pak v období od X do Y (cca rok), kdy je prokázáno, že jmenované dítě mlo vlastní příjem a zdržovalo se v zahraničí. Účastník řízení se žádá, aby k tomuto vysvětlení připojil i čestné prohlášení dítěte potvrzující tyto skutečnosti" Synovi (denního studia) jsem se podílela na jeho výdajích i v době, kdy byl v zahraničí , mohou mi zpětně odebrat přiznaný vdovský důchod, pokud by si mysleli, že syn je nevynaložil na studium resp. nepřipravoval se do školy? Příp. radu co napsat/nepsat do vysvětlení? Děkuji za Váš čas a přeji pěkný den
Tereza
Ptáte se nás, zda Vám mohou odebrat vdovský důchod a jak napsat vysvětlení k výzvě ČSSZ jakým způsobem jste zajišťovala životní potřeby Vašeho syna.

Vážená paní Terezo,

na základě informací, které jste zaslala, nelze jednoznačně odpovědět, protože k posouzení by bylo potřeba více informací například: kdy Vám byl důchod přiznán, jaké jste splnila podmínky nebo jak máte starého syna. Nicméně pokud splňujete jakoukoli z podmínek přiznání vdovského důchodu, není důvod, aby Vám byl důchod odebrán.

Pokud jste však měla přiznán vdovský důchod například na základě splnění podmínky péče o nezaopatřené dítě a prokáže se, že tato podmínka nebyla plněna (ani v tomto období nebyla splněna žádná jiná z podmínek pro přiznání vdovského důchodu), tak Vám mohou vdovský důchod odebrat a požadovat neprávem vyplacené peníze zpět.
V Call centru ČSSZ se můžete doptat, jak to nyní s Vaším vdovským důchodem vypadá. Po sdělení rodného čísla jsou schopni poskytnout informace přímo k Vaší současné situaci.

Nyní k Vašemu dotazu co napsat či nepsat do vysvětlení, jakým způsobem jste zajišťovala životní potřeby Vašeho dítěte.
Bylo mi sděleno pracovnicí ČSSZ i pracovnicí ÚP, že na takové vysvětlení neexistuje jasná předloha. Bylo by dobré, abyste popsala zajištění životních potřeb tak, jak v dotazovaném období proběhlo a doložila doklady o zaplacení (pokud nějaké máte). Důležité bude pravděpodobně doložení potvrzení o studiu Vašeho syna, stejně jako čestné prohlášení Vašeho syna, které si úředníci vyžádali.

S přáním zdárného vyřízení

Sára Balabánová