Jsem v částečném invalidním důchodu, pečuji o tchyni, má 4. stupeň příspěvku na péči. Počítá se mi péče do důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 4. července 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,nepracují a starám se již několik měsíců 24h denně o tchýni,která pobírá nejvyšší příspěvek na péči.Sama pobírám částečný důchod.Zapocitava se péče do důchodového pojištění ?Můžete mi poradit co proto mám udělat,jestli ano? Děkuji
Jana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, zda se Vám započítává péče o tchyni (příspěvek na péči ve 4. stupni) do důchodového pojištění a co případně proto máte udělat.

Dobrý den, paní Jano,

nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká.

Doba, po kterou pečujete o tchyni (osobu blízkou) ve 4. stupni závislosti, se Vám započítává do doby potřebného pojištění na důchod jako takzvaná náhradní doba pojištění. V praxi se tato doba bere stejně, jako kdybyste byla zaměstnaná nebo si vydělávala podnikáním. Pobírání částečného invalidního důchodu není při nároku na příspěvek významný.

Nárok na započtení náhradní doby ovšem nevznikne automaticky. Aby bylo možné uvedenou dobu péče o závislou osobu započítat do důchodu, je třeba ji prokázat rozhodnutím OSSZ, které při důchodovém řízení slouží jako doklad o tom, jak dlouho a v jakém rozsahu péče trvala. Požádat o vydání tohoto rozhodnutí lze kdykoliv po skončení péče.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí předkládá pečující osoba kromě dokladů totožnosti zejména potvrzení krajské pobočky úřadu práce o vzniku stupně závislosti a o době poskytování příspěvku na péči o závislou osobu. Vztah k osobě, o kterou je nebo bylo pečováno, se prokazuje např. rodnými nebo oddacími listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost. Pokud osoba, o níž bylo pečováno, zemřela, předkládá se úmrtní list.

Zdraví Vás

Oldřich Hanibal