Jsem těžce nevyléčitelně nemocná. Nepřeji si resuscitaci. Jak to mohu zajistit?

Odpověď na dotaz ze dne 13. 9. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den přeji.
Měla bych na vás následující dotaz či prosbu.
Můj život se chýlí ke konci a na rozdíl od svých zdravějších souputníků jsem skoro celý důchodový věk těžce nemocná. Na mou diagnozu neexistuje lék a stav se zhoršuje. Má existence už závisí jen na braní medikamentů, jedná se již jen o holé nedůstojné přežívání. Ráda bych měla u sebe relevantní doklad o tom, že si v případě kolapsu nepřeji resuscitaci. Je-li to možné prosím vás tímto o zaslání příslušného textu (dokumentu). Vím že je třeba notářské potvrzení, rodina je informována

Děkuji předem M.L.

PS: prosím případně o informaci na koho se obrátit. Děkuji.

Kamila
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Jste dlouhou dobu těžce nemocná bez možnosti vyléčení. Cítíte, že Váš život se chýlí ke konci. Vnímáte svou současnou situaci jako nedůstojnou, život v takové podobě vám nedává smysl. V případě kolapsu si nepřejete resuscitaci. Přemýšlíte, jak zajistit, aby Vaše přání bylo respektováno. Ptáte se na doklad, který by k tomu bylo možné použít. 

Dobrý den,

mrzí mě, že máte vážné a dlouhodobé zdravotní potíže, které Vám nedovolují žít život tak, jak byste si přála a že není možné zlepšení. Rozumím Vaší potřebě takový stav uměle neprodlužovat a zajistit si, že nebudete v případě krize resuscitována.  

Každý má právo rozhodovat o tom, jakou léčbu si přeje nebo nepřeje. K tomu, aby bylo přání respektováno i v situaci, kdy nemocnému zdravotní stav nedovolí se k zdravotní péči vyjádřit (například je v bezvědomí nebo má omezené kognitivní funkce), slouží dříve vyslovené přání (DVP). Legislativně jej upravuje § 36 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. 

Je důležité, aby Vaše DVP bylo zpracováno co nejpodrobněji a individuálně, na základě Vašeho zdravotního stavu. Čím konkrétnější DVP je, tím lépe ho zdravotníci mohou respektovat. Z tohoto důvodu neexistuje spolehlivý mustr. Jsou ale náležitosti, které jsou pro platnost DVP nezbytné. Vedle Vašich identifikačních údajů musí obsahovat hlavně Váš ověřený podpis. Nedílnou součástí musí být písemné poučení lékařem. Může jít o praktika nebo odborného ošetřujícího lékaře, který je obeznámen s Vaším zdravotním stavem a jeho možnými komplikacemi. Poučení musí být lékařem podepsané.  

Může být šikovné DVP sepisovat společně s lékařem, který k němu dodá poučení a může Vás sepsáním provést. Mělo by obsahovat Vaši diagnózu a co nejpodrobnější definici situací (zdravotních komplikací), pro které přání vyjadřujete. Dále je dobré uvést podrobný výčet toho, co si přejete nebo naopak nepřejete. Může jít o výčet život prodlužující postupů, které nechcete. Např. Vámi zmíněná resuscitace nebo připojení na umělou plicní ventilaci, umělou výživu apod. Zároveň je možné zmínit, že si naopak přejete laskavou neinvazivní péči zaměřenou na tišení bolesti, nevolnosti, dušnosti a podobně.  

Poučení lékařem by také mělo obsahovat Vaši diagnózu, možné komplikace a výše uvedený výčet Vašich přání. Důležité je, aby v něm byla napsáno, že Vás lékař opakovaně poučil o tom, že lékařské postupy, které odmítáte, mohou prodloužit Váš život a to, že je odmítnete, může vést ke zkrácení života a úmrtí. Lékař v něm může také stvrdit, že v okamžiku, kdy sepisujete DVP, plně rozumíte poučení, jste si vědoma jeho důsledků a Vaše rozhodovací schopnosti jsou plně zachovány.

DVP je dobré mít v několika vyhotoveních. Jedno mít při sobě, další uložit do dokumentace u Vašich lékařů (praktického i ošetřujícího) a dále u někoho z Vašich nejbližších, případně sousedů. Vaší blízcí mohou být ti, kteří dokáží DVP v případě potřeby včas předat zdravotníkům (např. záchranářům).

Další možností, jak zajistit předání informací o Vašich přáních ohledně péče a jak dosáhnout jejich respektování v okamžiku, kdy se sama nemůžete vyjádřit, je určení osoby, která může rozhodovat o zdravotní péči za Vás. Dělá se to prostřednictvím tzv. předběžného prohlášení podle §36 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. Předběžným prohlášením (PP) můžete rozhodováním v souladu s vašimi přáními pověřit někoho z Vašich blízkých. Je to užitečné pro případ, kdy nastane situace nebo okolnosti, které nejsou ošetřeny ve Vašem DVP. PP musí být opatřeno Vaším podpisem a podpisem dvou svědků a jejich identifikačními údaji. Podpisy nemusí být ověřené. Mezi svědky nemůže být osoba, kterou zástupným rozhodováním pověřujete. 

DVP a PP mohou být sepsány společně v jednom dokumentu. Je potřeba, aby dokument obsahoval předepsané náležitosti obou institutů. 

Základní inspiraci pro DVP i PP lze nalézt v letáku Dříve vyslovené přání pro pacienty, které jsou k dispozici i on-line (on-line “listovat” publikací lze dole na této webové stránce).

Někdy se stává, že lékař, se kterým potřebujete spolupracovat na DVP, nemá s problematikou zkušenosti a sepsání se obává nebo si není jistý, jak na to. Můžete odkázat na Manuál nejen pro lékaře. Pokud byste potřebovala podrobnější informace, je možné se obrátit na poradnu Cesty domů, kde Vás rádi procesem provedeme. 

Přeji Vám, abyste se setkala s respektem k vašim přáním.

Petra Černá

Dotaz zodpovídá

Mgr. Petra Černá

poradenská pracovnice a vedoucí poradny, redaktorka internetové poradny

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz