Jsem svobodná a bezdětná, mám matku a bratra s partnerkou a dětmi. Lze v závěti něco odkázat další osobě? Jsou povinné díly?

Odpověď na dotaz ze dne 17. června 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Mám matku a bratra. Sama jsem svobodná, bezdětná. Bratr má dvě děti a žije s partnerkou, sezdaní nejsou. Chci se zeptat, kdo by případně po mě nyní dědil? Pokud by již nebyla živa naše matka bude po mě dědit bratr, případně jeho děti? Pokud by zemřel bratr, budu něco dědit já? Pokud sepíšu u notáře závěť, ve které odkáži veškerý majetek další osobě, bude matka nebo bratr dědit nějaký povinný podíl? Děkuji.
Zuzana N.

Dobrý den,

pokud byste nesepsala žádné pořízení pro případ smrti, dědické řízení by se řídilo zákonem. Ten se řídí podle tzv. dědických tříd, které stanovují prioritu dědiců a jejich pořadí. Vzhledem k tomu, že nemáte potomky ani manžela/partnera, dědili by po Vás Vaši rodiče. Pokud žije jen maminka, vše by připadlo jí. Pokud by Vaše maminka již nebyla živa, pak by dědil Váš bratr. Kdyby ani on nebyl na živu, pak následně jeho děti rovným dílem.

Pokud by zemřel Váš bratr, aniž by sepsal závěť (nebo jiné pořízení pro případ smrti), dědily by rovným dílem jeho dvě děti. Potomci mají při dědění podle zákona přednost před sourozenci a také jsou tzv. nepominutelnými dědici, tedy jim náleží zákonem chráněný podíl na dědictví (a to i kdyby Váš bratr sepsal pořízení pro případ smrti).

O svém majetku si můžete rozhodnout Vy sama dle libosti. Jediné omezení, které zákon stanovuje, by byly povinné díly Vašich dětí, kteří jsou zmiňovanými nepominutelnými dědici. Nejste tedy nijak omezena v nakládání se svým majetkem a můžete vše zůstavit libovolné osobě. Tou může být osoba fyzická (nemusí se jednat o rodinného příslušníka), ale i osoba právnická (obchodní společnost, nezisková organizace apod.).

S pozdravem

Barbora Vráblová