Jsem starobní důchodkyně a v květnu 2022 mi zemřel manžel. Jak budu pobírat důchod po manželovi?

Odpověď na dotaz ze dne 18. 5. 2022 zobrazit původní dotaz

Dobrý den. V měsíci květnu 2022 mi zemřel manže, který pobíral starobní důchod i já jsem starobní důchodkyně. Měla bych dotaz na vdovský důchod po mém manželovi. Jestli budu po manželovi brát jen určitou část z jeho důchodu a nebo celý jeho důchod po dobu jednoho roku.
Děkují

Anna
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

V květnu 2022 Vám zemřel manžel, který pobíral starobní důchod. I Vy jste starobní důchodkyně. Ptáte se, v jaké výši (a jakým způsobem) Vám bude vyměřen vdovský důchod.

Dobrý den, paní Anno,

než odpovím Vaši otázku, dovolte mi vyjádřit upřímnou soustrast s úmrtím Vašeho manžela.

Po Vašem manželovi budete brát pouze část z jeho starobního důchodu. Protože i Vy již starobní důchod pobíráte, půjde a tzv. souběh důchodů. Všechny důchody se skládají ze dvou částí, ze základní a procentní výměry. Výše základní výměry v roce 2022 činí částku 3 900 Kč měsíčně. Výše procentní výměry vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry starobního důchodu, který pobíral manžel v době smrti. V případě souběhu starobního a vdovského důchodu zákon stanoví, že se porovná výše procentní výměry důchodu, který vdova pobírá, a již vyměřený vdovský důchod, který činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého. Nižší z procentních výměr důchodů pak náleží z jedné poloviny, vyšší zůstává beze změny. Základní výměra náleží pouze jednou. Na internetu je možné najít důchodovou kalkulačku pro představu, v jaké výši se bude výsledný součet dávky pohybovat.

Jak uvádíte ve svém dotazu, vdovský důchod je standardně vyplácen po dobu jednoho roku od smrti manžela. Vzhledem k tomu, že již jste starobní důchodkyní, budete mít po roce nárok na doživotní prodloužení výplaty této dávky.

O vdovský či vdovecký důchod je třeba požádat na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), příslušné podle místa Vašeho trvalého bydliště v kterýkoli úřední den. K dispozici není žádný tiskopis nebo formulář žádosti o vdovský důchod – žádost sepisuje do počítače přímo pracovník důchodového oddělení. Pro podávání žádosti je třeba předložit tyto dokumenty:

  • doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, případně cestovní pas či povolení k pobytu,
  • úmrtní list zesnulého,
  • oddací list,
  • pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“.

S přáním mnoha sil

Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz