Jsem osobou zdravotně znevýhodněnou, v hmotné nouzi a v evidenci ÚP. Pečuji s matkou o tatínka, který má příspěvek na péči II. stupně. Potřebuji poradit ohledně mé situace.

Odpověď na dotaz ze dne 11. června 2016 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, Je mi 43 let, jsem osobou zdravotně znevýhodněnou a jsem v evidenci úp bez nároku na podporu a jsem nyní osobou v hmotné nouzi. Společně s matkou /77/ která je ve starobním důchodu a bydlí s otcem ve spol. domácnosti pečuji o tatínka/ 83/, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni II. Já s nimi ve spol. domácnosti nejsem. Vzhledem k péči o vlastní děti /7,8,16/ nyní zvažuji, jak situaci do budoucna řešit. Na Vašem portálu jsem našla sdělení, že Výše příspěvku na péči se nezapočítává do příjmů příjemce ani pečujícího. Toto je ale v rozporu s tvrzením zaměstnanců úp, kteří mi polovinu otcova příspěvku na péči chtějí započítávat do příjmu a vyplácet mi o to méně v příspěvku na živobytí. Příspěvek na péči přitom stěží pokryje zvýšené náklady na pomůcky /pleny, podložky/ a léky, které otec nutně potřebuje. Nejsem schopna se v předpisech a nařízeních orientovat a proto se obracím na Vaši poradnu, uvažuji zda se stát osobou v domácnosti pečující o 2 děti do 15 let za niž platí pojistné stát či se stát pečující osobou o otce s rizikem, že v případě hospitalizace otce v nemocnici zůstanu bez příjmu a budu si muset platit pojistné sama. Nadále mohu zůstat v evidenci úp, ale obávám se, že nebudu schopna dostát všem povinnostem z toho vyplývajícím. Mohli byste mi prosím poradit, nevím kam se s dotazem obrátit a zaměstnanci úřadu práce i městského úřadu kam jsem se obrátila /soc. odbor/ si navzájem protiřečí. Děkuji za odpověď. Kamila
kamila
Píšete, že jste osobou v hmotné nouzi, máte tři děti a pečujete o tatínka, který pobírá příspěvek na péči ve II. stupni závislosti. Ve společné domácnosti s ním nebydlíte, ale jeho příspěvek se Vám započítává do příjmů při řízení o pobírání příspěvku na živobytí. Ptáte se, jak se v dané situaci zachovat, abyste na tom byla finančně co nejlépe.

Dobrý den, Kamilo,

z mé pozice Vám mohu pomoct se v situaci trochu lépe zorientovat, nicméně rozhodování o tom, jak se zachovat, bude na Vás.

V nedávném dotazu: Může příspěvek na péči, který dostává můj otec, zrušit můj nárok na dávky v hmotné nouzi?, týkajícího se hmotné nouze a pobírání příspěvku na péči jsem uváděla pouze informaci, že souvislost mezi těmito dávkami nevidím, nicméně že je to jen domněnka, jelikož se v naší poradně na otázky ohledně hmotné nouze nezaměřujeme. Ohledně dotazů o pobírání hmotné nouze je potřeba se obrátit na Úřad práce příslušný Vašemu bydlišti.

Pracovnice městského úřadu, odboru hmotné nouze, mi nicméně sdělila, že pokud spolu pečující a příjemce příspěvku na péči nesdílí společnou domácnost, započítává se tento příspěvek do příjmů pečujícího. Počítá se s tím, že osoba pobírající příspěvek na péči hradí pečujícímu to, že za ním dochází a péči mu poskytuje. Určitě si ale tuto informaci ještě ověřte na příslušném úřadě.

Co se týče plen a podložek, ty by měl předepisovat praktický lékař tatínka a hrazené by měly být zdravotní pojišťovnou. Někdy předepsané množství nestačí na celý měsíc, nicméně na většinu měsíce by stačit mělo.

Dále může tatínkovi praktik předepsat některou z agentur domácí péče, jež je také hrazena z veřejného zdravotního pojištění a poskytuje v domácím prostředí zdravotnické úkony.

Můžete také zkusit změnit u příspěvku na péči pečující osobu o tatínka na Vaši maminku. Možná by to celé situaci pomohlo.

S přáním hodně sil do dalších dní
Anežka Moravcová