Jsem opatrovníkem svého dospělého syna, který musí podstoupit náročnou operaci. Kdo o zákroku rozhodne, když má omezenou svéprávnost?

Odpověď na dotaz ze dne 13. 2. 2024 zobrazit původní dotaz

Jsem opatrovníkem svého dospělého syna. V poslední době se komplikuje jeho zdravotní stav, je možné, že bude muset podstoupit náročnou operaci. Lékaři mě upozornili na riziko, že syn operaci nemusí přežít. Vím, že pacient musí s operací souhlasit. Jak je to v případě člověka s omezenou svéprávností? Kdo rozhoduje?

Richard Horáček

Vašeho nemocného syna čeká náročná operace, kterou nemusí přežít. Je dospělý, ale má omezenou svéprávnost a Vy jste jeho opatrovníkem. Syn by měl s operací souhlasit. Ptáte se, kdo rozhoduje o provedení zdravotního zákroku v situaci, kdy má pacient omezenou svéprávnost.

Dobrý den,

v těchto situacích je nejprve potřeba ověřit, v jakém rozsahu má člověk omezenou svéprávnost, konkrétně jestli omezení svéprávnosti zahrnuje také rozhodování o zdravotní péči. Pokud ano, pak v tomto rozsahu za pacienta rozhoduje jeho opatrovník. Opatrovník má ze zákona povinnost rozhodovat v souladu s předešlými prohlášeními opatrovance, podle jeho názorů, přesvědčení nebo vyznání. Tím zákon říká, že opatrovník má rozhodovat tak, jako by se opatrovanec rozhodoval sám. Pokud opatrovník o opatrovanci mnoho informací nemá a není schopen říct, jakou zdravotní péči by si opatrovanec zřejmě přál, jaká zdravotní péče by nejlépe odpovídala jeho přáním, hodnotám a preferencím, bude rozhodovat podle zájmů opatrovance. V zájmu opatrovance přitom v některých situacích může být snaha o prodloužení života opatrovance, v jiných situacích, kdy je zdravotní stav velmi závažný, kdy pokračování léčby může být velmi zatěžující a spojeno s vysokým rizikem komplikací, může naopak být v zájmu opatrovance nepokračování léčby nebo neprovedení určitého zákroku. O tomto by opatrovník měl diskutovat s ošetřujícím lékařem a od něho zjistit, jaká je situace opatrovance, jaké možnosti léčby se nabízí, co tyto možnosti mohou opatrovanci přinést a zda jsou nebo naopak nejsou tím, co by si opatrovanec nejspíš přál nebo co by bylo v jeho zájmu.

Formálně to nakonec bude opatrovník, kdo případně udělí souhlas s výkonem a podepíše písemný informovaný souhlas, nebo naopak po společné diskuzi s lékařem rozhodne, že zákrok není v zájmu opatrovance a péče by měla být zaměřena jiným směrem.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz