Jsem narozen 12.5.1960. Mohu žádat o obnovení nároku na vdovecký důchod až od 12.5.2019?

Odpověď na dotaz ze dne 2. ledna 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den Manželka zemřela 19.4.1998 a od tohoto data mně byl přiznán vdovecký a sirotčí důchod na dvě nezaopatřené děti. Po ukončení studia starší dcery byl odebrán sirotčí důchod k 20.7.2011 (zánik nároku 30.6.2011). Po ukončení studia mladší dcery byl odebrán sirotčí důchod k 20.6.2014 (zánik nároku 19.5.2014) a zároveň byl odebrán vdovecký důchod. Jsem narozen 12.5.1960. Jestli dobře rozumím podmínce vzniku nového nároku, pak mohu žádat až od 12.5.2019 po dosažení 58 let věku? Děkuji za odpověď, Petr Mlček
Petr Mlček
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, zda po zániku nároku na vdovecký důchod dne 19.5.2014 budete moci žádat o obnovení nároku až od 12.5.2019 po dosažení 58 let věku.

Dobrý den, pane Mlčku,

do 5 let (ve Vaší situaci, kdy jste nárok na důchod získal před 1.1.2010) od zániku nároku na důchod může být nárok obnoven pokud splňujete jednu z těchto podmínek:

  • pečuje o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), nebo stupni III. (těžká závislost), nebo stupni IV. (úplná závislost),
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), nebo stupni III. (těžká závislost), nebo stupni IV. (úplná závislost),
  • je invalidní ve třetím stupni
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk (stanovený podle § 32 výše uvedeného zákona) pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud podmínky výše nesplňujete a nárok na důchod Vám vznikl před 1.1.2010, nárok Vám znovu vznikne tehdy, jestliže do pěti let od zániku dřívějšího nároku dovršíte 58 let věku. Píšete, že jste narozen 12.5.1960, pokud dobře počítám 58 let dovršíte 12.5.2018. Jelikož Vám nárok zanikl 19.5.2014 a 58 let Vám bude 12.5.2018, pětiletou lhůtu splníte a nárok na vdovecký důchod by Vám měl být obnoven.

V případě bližších otázek ohledně pozůstalostních důchodů můžete informovat Call centrum ČSSZ na tel. 257 062 860.

Přeji hodně štěstí do nového roku.

S pozdravem

Veronika Drnková