Jsem na úřadu práce. Přijdu o podporu v nezaměstnanosti, když budu pečující osobou matky s 3. stupněm závislosti?

Odpověď na dotaz ze dne 1. října 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, jsem osoba v evidenci Úřadu práce popírající podporu v nezaměstnanosti. Matka je závislá osoba se třetím stupněm závislosti. Potřebuje trvalou péči a já bych se rada stala pečující osobou dle zákona. Budu vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání a přestane mi být vyplacena podpora v nezaměstnanosti. Děkuji za odpověď. Jitka P.
Jitka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že jste nyní evidovaná na úřadu práce a pobíráte podporu v nezaměstnanosti. Ptáte se nás, zda Vám tato podpora přestane být vyplácena ve chvíli, kdy se dle zákona stanete osobou pečující o svou maminku, které byl přiznám příspěvek na péči ve třetím stupni závislosti.

Dobrý den, paní Jitko,

i v případě, že jste pečující osobou, můžete být evidovaná na úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti. Musíte ale současně dostát všem povinnostem, které jsou na uchazeče o práci kladeny –  dostavovat se na pravidelné schůzky na úřad práce, mít volnou alespoň nějakou časovou pracovní kapacitu, respektive být připravena do zaměstnání nastoupit ve chvíli, kdy Vám úřad práce místo nabídne. To může být velmi obtížné až nemožné v situaci, kdy pečujete o maminku, která vyžaduje celodenní péči.

Pokud se chcete stát pečující osobou, je nutné v žádosti, v části Oznámení o poskytovateli pomoci, uvést Vaše jméno.
Jelikož mamince byl přiznán příspěvek na péči vyššího než I. stupně, čas, který strávíte péči, Vám bude započítán jako náhradní doba pro důchodové účely a zdravotní pojištění za Vás bude hradit stát, i když se rozhodnete z evidence uchazečů o zaměstnání vystoupit. Jen bude nutné tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně a OSSZ dle místa bydliště. Příspěvek na péči Vám pak náleží jako odměna za poskytovanou péči.

Přeji vše dobré a mnoho sil v náročné péči o maminku,

Lucie Přádová