Jsem na úřadu práce, abych mohl pečovat o maminku, žádám o příspěvek na péči. Neztratím po přiznání nárok na podporu?

Odpověď na dotaz ze dne 9. listopadu 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den! Maminka trpí Alzhaimerovou chorobou,z tohoto důvodu jsem opustil zaměstnání! Jsem od srpna 2020 veden na ůřadu práce jako žadatel o zaměstnání! Mám zažadáno o příspěvěk na péči o osobu blízkou! Chtěl bych se o maminku starat,jako o osobu blízkou! Jesliže mamince bude přiznán přispěvek 2 stupně,neztrácím nárok na podporu? Popřípadě,co se bude ,až mi skončí nárok na podporu,po 11 měsících,múžu pracovat aspoň brigádně? Moc děkuji za odpověď!
Aleš Chlebek
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že jste kvůli péči o maminku opustil zaměstnání a pobíráte podporu v nezaměstnanosti. Zažádali jste s maminkou o příspěvek na péči. Ptáte se, jestli nepřijdete o podporu, pokud bude mamince přiznán příspěvek II. stupně a výše. Dále se ptáte, jestli budete moci pracovat alespoň brigádně v době, až Vám podpora skončí.

Dobrý den,

chci ocenit Vaše rozhodnutí pečovat o maminku doma. Podobná péče vždy vyžaduje velkou angažovanost blízkého a často, tak jako u Vás, je pro pečujícího nutností opustit zaměstnání.
Jako finanční podpora se nabízí zmíněný příspěvek na péči, o který jste již zažádali. O příspěvek žádá člověk, který péči potřebuje a je míněný tak, aby si mohl zaplatit nutnou péči. Pokud jste uvedený jako osoba blízká a mamince bude přiznán příspěvek ve II. stupni a výše, pak se Vám bude doba péče započítávat jako náhradní doba pro důchodové účely. Sociální a zdravotní pojištění bude za Vás hradit stát. Potvrzení o přiznaném příspěvku je pak nutné doložit na Vaší pojišťovně. Ohledně sociálního pojištění se doba péče dokládá až zpětně, nejdéle do dvou let od jejího ukončení.

Výše příspěvku se nezapočítává do příjmů příjemce ani pečujícího. Můžete být tedy i registrován na úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti. Musíte ale zároveň dostát všem povinnostem, které jsou na uchazeče o práci kladeny, tj. mít volnou kapacitu na práci, dostavovat se na schůzky apod. Pokud byste tak neučinil, budete z evidence vyřazen a dalších 6 měsíců nebudete mít možnost se na úřad práce evidovat. Uchazečům o zaměstnání je státem hrazeno sociální a zdravotní pojištění (opět nikoli však nemocenské pojištění).

Pokud pečujete o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby, můžete si neomezeně přivydělat, i pracovat na plný úvazek. Pokud zaměstnanec prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v II., III. nebo IV. stupni, může v souladu s § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, požádat o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen Vaší žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Pro bližší informace se prosím obraťte na příslušný úřad práce, který příspěvek na péči vyřizuje.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská