Jediní dědicové nemají na vypravení pohřbu finance. Jak to bude s dědictvím?

Odpověď na dotaz ze dne 20. 3. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, děda žije v domově důchodců a jediný jeho majetek je oblečení, televize a zůstatek na účtu v domově pro seniory zhruba 40000Kč. Děda již nemá žijící ženu ani děti a jedinými dědici je vnučka a vnuk. Zajímá mě jak je to s dědictvím pokud vypravitelem pohřbu nebude ani jeden z dědiců, protože vnučka ani vnuk nemají prostředky pro vypravení. Zda vypravitel pohřbu dostane celou částku za základní pohřeb a zbytek se bude dělit mezi dědice. Velice Vám děkuji za odpověď. D.

Dana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Děda nemá kromě vnuka a vnučky žádné další příbuzné. Ti nemají na vypravení jeho pohřbu finanční prostředky. Ptáte se, jak je s dědictvím, když vypravitelem pohřbu není nikdo z dědiců.

Dobrý den,

v případech, kdy náklady pohřbu nejsou hrazeny přímo z dědictví (např. proto, že pohřeb nevypravují dědici nebo hodnota dědictví k uhrazení pohřbu nestačí), má ten, kdo pohřeb vypravil na své náklady, nárok na uhrazení nákladů pohřbu ze strany dědiců. Primárně se tedy nárok na náhradu nákladů pohřbu přihlašuje jako pasivum pozůstalosti a zohlední se při následném rozdělení pozůstalosti mezi dědice, sekundárně lze nárok uplatnit přímo u dědiců.

Ve Vašem případě tedy předpokládám, že vypravitel pohřbu přihlásí svou pohledávku do dědického řízení, náklady za pohřbení se mu nahradí a zbytek pozůstalosti se rozdělí mezi vnuka a vnučku.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz