Jeden z dědiců se odmítá účastnit dědického řízení. Jak postupovat?

Odpověď na dotaz ze dne 7. 7. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, prosím jak postupovat když se jeden z dědiců odmítá dostavit a nechce podepsat plnou moc? Děkuji za informace, Blažková Markéta

Markéta Blažková

Jste účastníkem dědického řízení, jeden z dalších dědiců se na jednání nechce dostavit a zároveň se odmítá nechat zastoupit prostřednictvím udělení plné moci. Ptáte se, jak v situaci postupovat. 

Dobrý den,

aby mohlo dědické řízení řádně a rychle proběhnout, je třeba aktivní účasti všech dědiců. Dědici, kteří se řízení účastnit nechtějí, obvykle pověřují jiné osoby plnou mocí, aby za ně během řízení jednaly.

Pakliže se dědic odmítá řízení účastnit a neudělí jiné osobě plnou moc, může notář jakožto soudní komisař využít donucovací prostředky, jejichž cílem je donutit pasivního dědice ke spolupráci při řízení.

Pokud jsou dědici doručena předvolání k jednáním, a dědic se bez řádné omluvy nedostaví, může notář udělit dědici pořádkovou pokutu, případně ho nechat k řízení předvést. Notář obvykle apeluje na dědice k udělení plné moci jiné osobě, aby se udělení pořádkové pokuty nebo předvedení vyhnul.

Máte-li možnost dědice kontaktovat, můžete na něj apelovat k účasti na řízení a vysvětlit mu hrozbu udělení pořádkové pokuty nebo předvedení notářem.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz