Jeden z dědiců se odmítá dostavit na dědické řízení. Nechce ani podepsat plnou moc. Co mohu dělat?

Odpověď na dotaz ze dne 24. září 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co dělat v případě, když jeden z dědiců přebirá poštu od notářky ale opakovaně se nedostavuje k jednání a nekomunikuje, paní notářka ho uznává jako dědice ale nevyužil právo odmítnutí ani právo na soupis pozustalosti. Požádal jsem paní notářku, aby mu znova zaslala dopis s pohruškou správní pokuty. Dědice jsem zkusil sám kontaktorvat prostřednictvým sociální sítě a odpověděl, že nic nechce, mám za to, že bud neumí číst dopisy kdy měl možnost v patřičné lhůtě dědictví odmítnout a nebo si myslelí, že když nebude komunikovat, že se ho to netýká. Paní notářka to che již ukončit a přerozdělit pozustalost, já jsem ještě požádal dědice aby mi dal plnou moc, mohu s touto plnou moci když on nemá zájem jeho část podílu převzít nebo říct u noářky, že to dedictví odmítá? Jenže co dělat, když mi nepošle plnou moc a nebo opět nebude reagovat na pohrušku správní pokuty, protože já trvám na tom, aby se tam dostavil, co mužu dělat pak, když to paní notářka ukončí, přerozdělí pozustalost i v případě, že on nemá zájem a nevyjadřil se k tomu, jak to pak celé řešit protože jde i o náklady za pohřeb které činí 70 000kč a už si nevím rady co dál.
Zdeněk

Vážený pane Zdeňku,

dědické řízení se často protahuje právě proto, že některý z dědiců zcela nespolupracuje. Jestliže má taková osoba v řízení postavení dědice, je jeho souhlasu/nesouhlasu potřeba k tomu, aby bylo řízení uzavřeno. Pokud se dědic opakovaně bez omluvy k notáři na jednání nedostavuje, má notář jako soudní komisař procesní možnosti k zajištění jeho účasti na jednání, včetně předvedení nebo Vámi zmiňovaného udělení pořádkové pokuty.

Samozřejmě v ideálním případě postačí domluva. Lze také nahradit jednání nespolupracujícího dědice právě plnou mocí, kterou předá jiné osobě, např. Vám. Pokud by s Vámi plnou moc na celé dědické řízení/na konkrétní procesní úkon podepsal, můžete za něj dědictví odmítnout. Jestli máte možnost kontaktovat dědice, můžete se mu pokusit vysvětlit závažnost situace a reálné nebezpečí pokuty/předvedení. Nabídka plné moci je vhodně zvoleným řešením. Dále lze rozhodně jen doporučit vše komunikovat s Vaším notářem.

Doufám, že řízení bude brzy ukončeno a přeji Vám pevné nervy.

S pozdravem

Barbora Steinlauf