Je poskytovatel zdravotních služeb povinen evidovat moje dříve vyslovené přání, když zatím nejsem jeho pacientem?

Odpověď na dotaz ze dne 18. 2. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, je poskytovatel zdravotních služeb povinen evidovat moje dříve vyslovené přání, ačkoli ještě nejsem jeho pacientem? Jde o spádové zařízení, předpokládám proto, že např. v případě dopravní nehody bych byla přivezena tam a chci, aby moje rozhodnutí již nyní evidovali. Oni odmítají, že to není technicky proveditelné. Můžu na svém požadavku trvat? Moc děkuji za odpověď. IŠ

Ivana Šmicová

Dobrý den,

povinnost evidovat Vaše dříve vyslovené přání tento “spádový” poskytovatel nemá. Poskytovatel v současné době nemá, kde by dříve vyslovené přání evidoval, vyjma zařazení záznamu o dříve vysloveném přání do zdravotnické dokumentace. Zdravotnickou dokumentaci však vede pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pacientovi. Pokud Vám poskytovatel žádnou péči neposkytuje, nevede k Vám žádnou zdravotnickou dokumentaci a pochopitelně proto může namítat, že nemá, kde by dříve vyslovené přání evidoval.

V současné době tedy, dokud nebude existovat např. elektronická evidence dříve vyslovených přání, je především na pacientovi, aby měl dříve vyslovené přání u sebe, případně, aby si ho uložil u osoby blízké, která se pravděpodobně bude podílet na rozhodování o zdravotní péči v okamžiku, kdy toho pacient už nebude schopen. Takovou osobou může být např. manžel nebo jiná osoba, která žije ve společné domácnosti s pacientem. V okamžiku, kdy by byla přivolána zdravotnická záchranná služba, může tato osoba předat dříve vyslovené přání lékaři záchranné služby, případně záchranáři a následně také ošetřujícím lékařům v nemocnici.

Z hlediska platnosti dříve vysloveného přání ve vztahu ke všem uvedeným poskytovatelům (tedy zdravotnické záchranné službě a následně nemocnici) je třeba, aby dříve vyslovené přání bylo sepsáno jako samostatná listina, která bude obsahovat poučení lékařem a bude podepsána pacientem. Podpis musí být úředně ověřený. To lze zajistit například na Czech pointu. Dříve vyslovené přání v této formě je závazné pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, kteří se budou podílet na péči o Vás. Alternativně je možné dříve vyslovené přání sepsat v průběhu hospitalizace v nemocnici. Takové dříve vyslovené přání však bude platné pouze ve vztahu k této nemocnici, resp. ve vztahu k péči poskytované touto nemocnicí.

S pozdravem

Barbora Vráblová

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz