Je péče o nemocného pžekážkou v pobírání dávek v nezaměstnanosti?

Odpověď na dotaz ze dne 22. listopadu 2013 zobrazit původní dotaz
Od září 2011 do listopadu 2013 jsem pečovala o svého cthána, kterému byla přiznána péče III. stupně. Po náhlém odchodu tchyně jsme s manželem přestěhovali k nám do bytu, kde trvale s námi žil po dobu dvou let a já o něj pečovala. Ořed tím jsem byla OSVČ. Po smrti babičky v září 2011 jsem byla evidována na úřadu práce a dávky jsem pobírala i během péče o dědu až do února 2012. Děda 3. listopadu 2013 zemřel a tak jsem se opět musela zaevidovat na úřadu práce. Tam mi ale sdělili, že nemohu pobírat dávky v nezaměstnanosti, protože jsem je pobírala až do února 2012. Prý nesplńuji dvouletou podmínku mezi nároky na dávky. Na Okresní správě sociálního zabezpeční mi dva roky zahrnují do pojištění pro důchod potvrdili. Opravdu nemám náro na dávky v nezaměstnanosti, přesto že jsem dva roky pečovala o tchána? Děkuji za odpověď.
alena
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že jste dva roky pečovala o tchána. Ten měl přiznaný příspěvek na péči ve třetím stupni, a tak Vám tato doba byla započítána jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely. Od září 2011 do února 2012 jste byla vedená na úřadu práce a pobírala podporu v nezaměstnanosti i v průběhu péče o něj. Po úmrtí tchána v listopadu letošního roku jste se znovu zaevidovala na úřadu práce. Nyní dávky v nezaměstnanosti nepobíráte, bylo Vám řečeno, že nesplňujete podmínku pro nárok na ně. Chcete si ověřit, zda přece jen nemáte na dávky v nezaměstnanosti nárok, když jste dva roky pečovala.

Dobrý den, paní Aleno,

nejprve si dovolím vyjádřit Vám lítost nad odchodem tchána. Dva roky o někoho pečovat je náročné a nelehké, je od Vás hezké, že jste se o něj takto starala. Je dobře, že se Vám tato doba započítá jako náhradní doba pojištění.

Ohledně nynějšího nároku na dávky v nezaměstnanosti se má věc následovně. Domnívám se, že jste zřejmě vyčerpala podporu v nezaměstnanosti, kterou jste, jestli jsem tomu dobře porozuměla, pobírala po celou dobu šesti měsíců, a to do února 2012. Od letošního listopadu jste se však na úřad práce zaevidovala nově znovu, a tak nesplňujete potřebnou podmínku důchodově pojištěných po sobě jdoucích 12 měsíců v posledních dvou letech. Vzhledem k výše uvedenému Vám v současné době nárok na další podporu v nezaměstnanosti nevznikne. 

V tuto chvíli můžete žádat o hmotnou nouzi http://www.mpsv.cz/cs/5, avšak musíte žádost doložit potvrzením o nepřiznání podpory v nezaměstnanosti.

S pozdravem

Tereza Bímová