Je možnost najít domácí paliativní péči v Mladé Boleslavi?

Odpověď na dotaz ze dne 17. října 2015 zobrazit původní dotaz
Manželka má rakovinu prsu pokročilém stádiu, zatím bez metastáze, doprovázenou poruchou krvetvorby. V současné době jsou ji podávány antibiotika a občas transfúze. Chce být za každou cenu mezi rodinou a umřít doma. Je dnes v Ml. Boleslavi nějaká možnost zajistit paliativní péči doma ? Jedná se o podávání injekcí s antibiotiky, infuze a transfúze. Děkuji za odpoěď.
Jiří
Píšete, že je Vaše manželka v pokročilém stádiu onkologické nemoci a přála by si za každé situace zemřít doma v rodinném kruhu. Ptáte se, zda v Mladé Boleslavi existuje nějaká možnost zajištění paliativní domácí péče.

Dobrý den, pane Jiří,

V České republice není bohužel situace v domácí paliativní péči ideální a síť domácích hospiců dostatečná. V Mladé Boleslavi a okolí neexistuje žádný registrovaný domácí hospic. Můžete se však obrátit na Dům péče ČČK, což je lůžkové zařízení poskytující ošetřovatelskou a paliativní péči. Zde se Vám pokusí poradit ohledně péče doma a také budou mít lépe zmapovanou situaci na poli domácí péče ve Vašem kraji.

Domácí péči o onkologicky nemocné pacienty by mohla rodina zvládat i s pomocí spolupracujícího praktického lékaře a služeb agentury domácí péče. V takovém případě praktický lékař předepisuje léky a agenturu domácí péče. Agentura domácí péče vysílá do domácnosti zdravotní sestru, která chodí pacienta ošetřovat a případně léky aplikovat. V Mladé Boleslavi jsem našla kontakt pouze na agenturu domácí péče Home Care Services and Supplies, s.r.o.. Praktický lékař Vaší ženy by Vám měl také umět poskytnout na agenturu domácí péče kontakt.

V Domě péče ČČK Vám rádi poskytnou více informací.

S přáním hodně sil do dalších dní
Anežka Moravcová