Je možné zajistit pro pacientku hospicovou péči, když nemocnice ani praktický lékař nechtějí napsat, že léčba byla ukončena?

Odpověď na dotaz ze dne 5. 9. 2019 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
pacientka se vzácnou chorobou (Creutzfeldt- Jakobova) byla odeslána domů z nemocnice. Doporučeno ještě vyšetření v ústavu v Praze, nemoc však není léčitelná a pravděpodobně bude mít rychlý spád. Pacientka z plného zdraví do týdne dementní a částečně ochrnutá. Prognoza tak na tři týdny. Nemocnice nechce napsat ukončení léčby, s tím, že je léčení pouze přerušeno, praktický lékař taktéž ne. Rodina by si přála domácí, případně později stacionární hospicovou péči. Pacientka již nemůže podepsat tzv. negativní reverz. Je nějaká možnost, jak vzít takovouto pacientku do hospicové péče? Moc děkuji.

Martina

Dobrý den,

s ohledem na uvedené okolnosti doporučuji, aby se rodina sama přímo obrátila na mobilní nebo kamenný hospic a požádala o přijetí pacientky do péče. K poskytování paliativní péče těmito poskytovateli není třeba, aby byla ukončena léčba v nemocnici nebo aby se v tomto smyslu vyjádřil praktický lékař. Do hospice může být pacientka přijata přímo na základě indikace lékaře-paliatra tohoto hospice.

Pokud pacientka s ohledem na svůj zdravotní stav není schopná rozhodovat o další péči, bude za ni rozhodovat zástupce, tj. buď osoba, kterou si zvolila (pokud měla možnost si ji zvolit), případně její manžel, její rodiče nebo jiné osoby blízké (například děti pacientky), a to v tomto pořadí. I tento zástupce může namísto pacientky odmítnout další léčbu, tedy vyslovit nesouhlas s dalšími vyšetřeními apod., pokud tak činí ve prospěch pacientky.

Pokud je stav pacientky takový, že prognóza je stanovena v řádech týdnů, lze polemizovat, zda další vyšetření v nemocnici, další hospitalizace apod. mohou být pro pacientku ještě přínosné, nebo naopak budou pacientku jen zbytečně zatěžovat, působit bolest a dyskomfort. V tomto smyslu by měla rodina pacientky vést další rozhovor s lékaři, kteří se budou podílet na péči o ni.

S pozdravem

Barbora Vráblová

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz