Je možné přesunout urnu přítele mamky do nového hrobu, i když by s tím jeho dcera nesouhlasila?

Odpověď na dotaz ze dne 14. 12. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, před 2 lety zemřel mamce přítel se kterým byla cca 45 let. V tu dobu jsme nemněli žádný hrob. Tak jsme ho daly do hrobky jeho rodičů a prarodičů, které je vlastníkem jeho dcera. Všechny doklady a úhradu zpopelnění jsme vyřídily já a moje mamka. Jeho dcera a syn na hřbitov téměř nechodí. Jen my. Přál si být pohřben s mojí mamkou. Nyní budujeme hrob. Je možné ho tam přesunout i když by s tím jeho dcera nesouhlasila? Moc nám na tom záleží. Chtěl by to tak. Předem děkuji za odpověď Any.

Any

Píšete, že před dvěma lety zemřel Vaší mamince přítel. Uložili jste ho do hrobu jeho rodičů. Přál si být pohřben s Vaší maminkou, proto budujete hrob. Ptáte se, jestli je možné ho tam přesunout, i když by s tím jeho dcera nesouhlasila.

Dobrý den,

při určení osoby, které mají být vydány ostatky zemřelého, a místa pohřbení je dle zákona nutno respektovat přání zemřelého. Zároveň je třeba respektovat právo pozůstalých příbuzných na pietu.

Vzhledem k tomu, že jsou ostatky zemřelého již uloženy v hrobu, může dle zákona otevřít hrob pouze provozovatel pohřebiště nebo správce pohřebiště. Typicky je tedy nutné podat žádost o souhlas s otevřením hrobu k obecnímu úřadu, neboť pohřebiště typicky provozují obce.

V žádosti je přitom nutné splnit podmínky k otevření hrobu, které se mohou lišit podle řádů jednotlivých pohřebišť. Ačkoliv jako vypravitelka pohřbu teoreticky můžete naplnit podmínky pro otevření hrobu, doporučuji vždy hledat domluvu s příbuzenstvem zemřelého a vlastníkem hrobu. V opačném případě může těmto osobám vzniknout osobností újma z rušení piety, a to obzvlášť pokud jsou v hrobu uloženy ostatky dalších osob.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz