Je možné o sirotční důchod žádat zpětně?

Odpověď na dotaz ze dne 20. února 2015 zobrazit původní dotaz
Je možné o sirotční důchod žádat zpětně? Ještě Vám přiblížím situaci. Otec zemřel v roce 2008 ve 44 letech, zůstal po něm v té době 7letý syn. Nárok na sirotčí důchod v té době nebyl, nesplňoval potřebnou dobu pojištění. Nyní jsem, ale četla, že od té doby byly nějaké změny a k přiznání důchodu stačí polovina potřebné doby pojištění – tedy 5 let za posledních 20 let, což by splňoval. Myslíte, že má cenu zkusit zažádat znovu? Synovi je nyní 14 let. Děkuji
Lenka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete o chlapci, kterému zemřel v roce 2008 otec. Z důvodu nesplnění potřebné doby pojištění nebyl chlapci přiznán sirotčí důchod. Dozvěděla jste se, že došlo ke změně v zákoně a v současnosti stačí, aby zemřelý splňovala alespoň polovinu potřebné doby pojištění. Chlapci je nyní 14 let. Ptáte se, zdali máte zkusit znovu zažádat o sirotčí důchod.

Dobrý den, paní Lenko,

na sirotčí důchod mají od 1. ledna 2012 nárok i některé děti, kterým ho původní zákon nepřiznával. Novela zákona o důchodovém pojištění zkrátila na polovinu dobu, po kterou musel být zemřelý rodič důchodově pojištěn. Nově tedy může být sirotčí důchod přiznán dítěti, jehož zemřelý rodič získal polovinu potřebné doby pojištění.

Děti, kterým sirotčí důchod nebyl přiznán právě proto, že zemřelý rodič nesplňoval původní dvojnásobnou dobu pojištění, tak mohou na okresní správě sociálního zabezpečení znovu o sirotčí důchod požádat. Pokud splní současné mírnější podmínky, sirotčí důchod jim bude přiznán – ovšem s účinností od 1. ledna 2012, nikoli zpětně za dřívější období.  Ve Vašem případě se domnívám, že by měla být možnost žádat o sirotčí důchod zpětně k lednu 2012.

Zavolejte si prosím na Call centrum České správy sociálního zabezpečení na tel.: 257 062 860 (pondělí – středa 8.00 -17.00, úterý – čtvrtek 8.00 -15.30, pátek 8.0014.00), kde Vám po nahlášení chlapcova rodného čísla sdělí zcela konkrétní informace.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská