Je mi 55 let, budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 14. února 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, manžel zemřel dne 11.12.2009, vdovský důchod jsem pobírala po dobu jednoho roku, tj. do 10.12.2010, pak mi byl odebrán, neboť jsem nesplňovala podmínky pro jeho nárok. Dne 10.5.2015 mi bude 55 let. Budu mít nárok na znovuobnovení vdovského důchodu? Moc Vám děkuji za odpověď.
Marta
Dotazujete se nás, zda po dovršení věku 55 let budete mít nárok na znovuobnovení vdovského důchodu, který Vám zanikl ke dni 10.12.2010. 

Dobrý den, paní Marto,

nejdříve k zákonné úpravě. V době zastavení Vašeho důchodu ke dni 10.12.2010 byla již v platnosti novela zákona č. 306/2008 Sb., která upravila obnovy důchodů po 1.1.2010 takto: Došlo-li k zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod před 1.1.2010 nebo po 31.12.2009, ale jde o důchody, které byly přiznány před 1.1.2010, vznikne nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31.12.2009 znovu za podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Důležitým faktem tedy je, že Vám byl důchod přiznán ještě před 1.1.2010. Obnova Vašeho důchodu se tedy bude řídit starší úpravou zákona č. 155/1995 o důchodovém pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2009.

Nyní k podmínkám nároku na obnovu důchodu přiznaným před 1.1.2010. Vdovský nebo vdovecký důchod ČSSZ vyplácí při splnění podmínek nároku jeden rok. Po jeho uplynutí tento důchod nadále náleží, jestliže do pěti let ode dne, kdy  dřívější nárok na  vdovský nebo vdovecký důchod zanikl, dojde k opětovnému splnění některé ze zákonných podmínek. Podle informací, které jste o sobě poskytla, půjde u Vás o podmínku dosažení zákonem stanovené věkové hranice. Tato hranice činí 55 let u žen, které ovdověly do 31.12.2009.

A nyní konkrétně k Vašemu nároku. Důchod Vám byl zastaven 10.12.2010. Zákonná lhůta pěti let tedy uplyne dnem 10.12.2015. Dovršením věku 55 let, tzn. ke dni 10.5.2015, tuto hranici splníte a vdovský důchod by Vám měl být obnoven. O obnovu vdovského důchodu si musíte zažádat na správě sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště a to nejlépe dva měsíce před splněním podmínky nároku na dávku.

Informace o konkrétních důchodech poskytuje Call centrum ČSSZ, kde znají historii všech poskytovaných dávek důchodového zabezpečení.

S pozdravem

Oldřich Hanibal