Je mi 47 let, manžel zemřel 2016, pobírala jsem rok vdovský důchod. Když se nevdám, obnoví mi jej?

Odpověď na dotaz ze dne 9. ledna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,manžel zemřel 2016 rok jsem pobírala vdovský důchod.Po roce zanikl je mě 47 let bude mě někdy vrácen,? pokud se nevdám.Syn je dospělý samostatný.Nestuduje.Děkuji
Jana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, zda Vám někdy může být vrácen vdovský důchod, který Vám byl odebrán po roce čerpání.

Vážená paní Jano,

nárok na obnovení vdovského důchodu, když jste o manžela přišla 2016, budete mít tehdy, když do dvou let od posledního zániku nároku splníte některou z následujících podmínek:

  • pečuje o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
  • je invalidní ve třetím stupni
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk, (stanovený podle § 32 výše uvedeného zákona), pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Můžete také kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení, kde se po sdělení rodného čísla můžete o Vaší situaci bavit zcela konkrétně.

S přáním všeho dobrého

Sára Balabánová