Je mi 22 let, do 18 let jsem měla sirotčí důchod, nyní pobírám invalidní důchod II. stupně. Obnoví mi sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 29. října 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den.Je mi 22 let a mám 2.stupen invalidity.V roce 2010 mi zemřel otec a do 18 let mi náležel sirotčí důchod.Chci se zeptat,jestli mám nárok znovu obnovit sirotčí důchod,když jsem ve 2.stupni invalidity.Děkuji Lucie.
Lucie
Píšete, že Vám v roce 2010 zemřel otec a do svých 18 let jste pobírala sirotčí důchod. Nyní je Vám 22 let a máte II. stupeň invalidity. Ptáte se, zdali z toho důvodu je možné obnovit pobírání sirotčího důchodu.

Dobrý den, Lucie,

nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti. Za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje);
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz;
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, což není Váš případ.
Nevím podrobnosti o Vašem zdravotním stavu, ale můžete pravděpodobně splňovat druhou nebo třetí podmínku (viz výše).

Doporučila bych Vám se ve věci obrátit na příslušný úřad Okresní správy sociálního zabezpečení a znovu o sirotčí důchod zažádat. Zde se také dozvíte s jistotou, zdali na obnovu sirotčího důchodu máte nárok.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská