Je mi 19 let, opět studuji a pobírám sirotčí důchod. Nevěděla jsem, že je třeba přerušení studia hlásit ČSSZ. Co dělat?

Odpověď na dotaz ze dne 5. října 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, je mi 19. Od 15 let pobírám sirotčí duchod. Avšak v unoru jsem musela přerušit studium a nevěděla jsem, že to mám dát vědět na sociální správu. Tudíž mi dále posílali duchod. Četla jsem si na internetu, že i pokud nemám po škole práci a nejsem řádně zabezpečena tak mám na duchod stale nárok. Chci se zeptat zda s tím mám uřad obeznamit. Aktuálně jsem nastoupila opět do školy a budu žádat o znovu obnovení studia, jelikož když jsem neposlala v srpnu potvrzení o studiu tak mi další už v září neposlali. Nevím, zda je stím obeznámit, abych z toho pak neměla postih. Děkuji za odpověd.
Klára
Začala jste v září tohoto roku znovu studovat, je Vám 19 let a chcete požádat o sirotčí důchod, na který z titulu nezaopatřeného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, máte nyní opět nárok. Ptáte se, zda máte sociální správě zpětně oznámit, že jste studium v únoru 2019 přerušila, ale dávky sirotčího důchodu Vám byly vypláceny až do srpna 2019. Sociální správě jste tuto skutečnost včas nekomunikovala, protože jste měla za to, že pokud po ukončení studia nejste zaměstnaná a řádně zabezpečená, máte na sirotčí důchod nadále nárok. Nyní máte obavy, že Vám za to může hrozit postih.

Dobrý den, Kláro,

dle zákona (č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění s účinností od 1.1. 2012), se po skončení povinné školní docházky považuje za nezaopatřené i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, ale to pouze do 18 let věku. Poté nárok na sirotčí důchod zaniká, pokud dotyčný nezačne studovat.

Nevím, zda jste byla na úřadu práce jako nezaměstnaná evidována, ale i v tomto případě byste nárok na sirotčí důchod od března do srpna 2019 neměla, protože 18 let jste jistě dosáhla dříve než v únoru 2019.

Sirotčí důchod jste tedy s největší pravděpodobností pobírala 6 měsíců neoprávněně a tuto skutečnost jste ze zákona povinna sociální správě oznámit. Všechny skutečnosti, které mají vliv na důchod a jeho výplatu, je třeba správě oznámit písemně do 8 dnů.

Učiníte-li tak sama a co nejdříve a zároveň sdělíte, že příčinou Vašeho opomenutí byla neznalost zákona, je pravděpodobné, že ČSSZ bude Vaše jednání považovat za polehčující okolnost a nebudete sankcionována. Budete však muset vrátit neoprávněně vyplacenou částku. Můžete požádat například o splátkový kalendář a únosnou výši splátky si s pracovníkem sociální správy dohodnout.

Přeji hodně úspěchů při dalším studiu a držím palce, aby jednání s úřadem proběhlo příznivě.

Lucie Přádová