Je mi 17 let a zemřel mi otec. Matka mi odmítá dávat peníze. Mohu dostávat pozůstalostní důchod na svůj účet?

Odpověď na dotaz ze dne 28. dubna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, před pár měsíci mi umřel otec který se o mě (17) staral po finanční stránce. Teď jsem s matkou která mi odmítá dávat peníze. Tak se ptám zda mám nárok si posílat vdovsky důchod na sebe na účet když mi matka nechce dávat peníze?
Natálie
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že Vám před několika měsíci zemřel otec, který se o Vás staral po finanční stránce. Je Vám 17 let. Dále píšete, že žijete s matkou, která Vám nechce dávat peníze. Ptáte se, zdali je možné, aby pozůstalostní důchod chodil přímo na Váš účet.

Dobrý den, slečno Natálie,

v první řadě bych Vám ráda vyjádřila upřímnou soustrast s úmrtím Vašeho otce.
Dovolím si předpokládat, že se ptáte na sirotčí důchod, který z důvodu, že nejste plnoletá, je posílán Vaší matce. Vdovský důchod totiž náleží pouze Vaší matce, pokud byli rodiče sezdáni, není Vám tedy povinna jeho částky poukazovat, pokud jej pobírá.

Sirotčí důchod je do plnoletosti nezaopatřeného dítěte zasílán tomu, kdo zajišťuje potřeby dítěte. Tato finanční pomoc slouží k tomu, aby z něj mohly být hrazeny náklady spojené se živobytím, které by mu v běžném případě hradil zemřelý rodič. Vaše matka musí proto nakládat s těmito penězi na zajištění Vašich potřeb jako je důstojný život, bydlení, výživa, náklady spojené s nutným ošacením a potřebami ke studiu. Pokud by tomu tak nebylo, je možné se ve věci obrátit na Oddělení sociálně právní ochrany dítěte podle místa trvalého bydliště. Rodič na druhou stranu nemá povinnost poskytovat dítěti kapesné.

Od 18. let si můžete zažádat na ČSSZ, aby Vám byl sirotčí důchod zasílán na Váš účet, pak si ale budete muset zajistit své potřeby sama, pokud byste se nedomluvila s matkou na příspěvcích na domácnost apod.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská