Je domov s pečovatelkou službou oprávněn inkasovat příspěvek za služby, o které nemá klient zájem?

Odpověď na dotaz ze dne 20. února 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý večer babičce je 85.let starám se oní už 5.let musela jsem i ukončit zaměstnaní.Má 3 stupen zavislosti takže pobíram8000 kč.Před rokem jsme ji přestěhovali do lepšího bytu kde ma lepší vybavení pro svou potřebu.Od ledna 2015 s těch bytu udělali domy s pečovatelskou službou chtěj po ní pulku častky kterou pobírá 4000.kč za služby ,které ona nechce využívat protože je zvykla na mne takže nevím proč by jim měla dávat nějake peníze když nevyužíva žadne služby tak se chci zeptat ,jestly nato maj právo děkuji za odpověd
gotije
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že se již pět let staráte o svou babičku a pobíráte 8000 Kč, nejspíš jako příspěvek na péči. Před rokem se babička přestěhovala do domu s pečovatelskou službou, kde po ní chtějí, aby jim odevzdávala polovinu příspěvku na péči za služby, které nechce využívat. Ptáte se, zda je jejich chování oprávněné.

Dobrý den,

pokud jsem pochopila správně, tak je částka 8.000  Kč příspěvek na péči, který náleží Vaší babičce, jelikož je závislá na péči jiné osoby ve třetím stupni. Z tohoto příspěvku pak osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb atd.

Dům s pečovatelskou službou nespadá mezi zařízení sociálních služeb, ale byty v něm náleží obci, která je na základě určitých kritérií pronajímá žadatelům o tuto službu.  Je s nimi uzavírána nájemní smlouva, pro kterou nejsou stanovena žádná speciální pravidla. Byty v domech s pečovatelskou službou jsou byty v domech zvláštního určení podle ustanovení § 2300 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pojem bytů v domech zvláštního určení definován není. Přitom se předpokládá, že obyvatelům těchto bytů zvláštního určení bude poskytována sociální služba podle § 40 zákona o sociálních službách, tedy pečovatelská služba. Tato sociální služba je obyvatelům domu s pečovatelskou službou poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi konkrétním uživatelem a poskytovatelem sociální služby. Je třeba ale upozornit, že občanský zákoník podmiňování uzavření nájemní smlouvy v domech s byty zvláštního určení, například čerpáním sociální služby, ani nevylučuje. Přitom je důležité mít na paměti, že pokud by taková podmínka v nájemní smlouvě byla a nájemce ji nedodržel, nebude možné z tohoto důvodu nájem bytu vypovědět pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu, neboť by se o takovou situaci ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku nejednalo.

Záleží tedy na tom, co je napsáno konkrétně ve Vaší smlouvě o pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou. Pokud by bylo využívání pečovatelské služby podmínkou, má nejspíš nárok na požadování určitého finančního obnosu za službu. Váš dotaz je nicméně spíše právního rázu, tudíž bych se doporučovala s problémem obrátit na některou z právních poraden.

S přáním klidných dní,

Anežka Moravcová