Jaký je rozdíl mezi hospicovou péčí a domácí péčí? A dále mezi hospicem a LDN?

Odpověď na dotaz ze dne 26. 2. 2006 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, chci se zeptat jaký je rozdíl mezi hospicovou péčí a domácí péči. Je dobré si vzít domů těsně před smrtí svého těžce nemocného člověka? Je také rozdíl mezi hospicem a LDN ? Nabízí takové zařízení kvalifikované lékaře tak jako ve velkých nemocnicích, kde jsou zkušenosti daleko větší větší dotace peněz od pojišťoven ) než hospic, který je závislý na sponzorství? Jaké částky hospic získává měsíčně od sponzorů a jak je využívá? Jak si můžeme být jisti, že peníze jdou na péči pacienta a né na ostatní věci?

Děkuji

Daniela Kopecká

Kopecká
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Vážená paní Kopecká,

děkujeme za Váš dotaz a podrobný zájem o hospicovou péči. Vážím si ho a pokusím se Vám odpovědět co nejsrozumitelněji.

Pracuji jako lékařka v domácím hospici a naším úkolem je pomáhat lidem, kteří se rozhodnou pečovat o svého blízkého umírajícího v domácím prostředí. Snažíme se tedy kombinovat domácí a hospicovou péči, to znamená zajistit pacientovi v pohodlí jeho vlastního domova vysoce kvalifikovanou a odbornou zdravotní péči. Z našich zkušeností vyplývá, že pokud si to přejí jak umírající člověk, tak pečující osoba (osoby), je velmi přínosné pro obě strany strávit poslední část života doma, v péči svých blízkých. A vězte, že doma lze s kvalifikovanou péčí zvládnout i velmi obtížné stavy a opravdu těžké projevy nemoci důstojně a klidně. Vyžaduje to však velké psychické i fyzické nasazení všech pečujících osob. Nezastírám, že je to složité a náročné období, které ale často vyústí v poklidný a smířený odchod nemocného ze života, poskytne nesmírně cennou možnost rozloučení a dokončení některých životních úkolů. Zármutek po odchodu blízkého člověka se také může hojit lépe, překonáváme-li ho s vědomím, že jsme společně strávili tak těžký a důležitý poslední čas jeho života a poskytli mu naši lásku a péči.

Domácí hospicová péče není bohužel v naší zemi příliš rozšířená, možnosti jsou jen na několika místech ČR, ale s prosbou o pomoc s péčí o blízkého člověka se můžete obrátit i na praktického lékaře a síť agentur domácí péče.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze o terminálně nemocného (tedy umírajícího) pečovat doma, existuje síť zdravotnických zařízení — lůžkových hospiců, která se specializují právě na péči o umírající pacienty. Z toho vyplývá i rozdíl mezi hospici a LDN.  Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) není primárně určena k péči o umírající, ale k doléčení nemocných a pobyt v těchto zařízeních bývá obvykle omezen na tři měsíce, záleží však na konkrétním pracovišti. Samozřejmě, že skladba pacientů v LDN (často staří lidé, těžce nemocní) vede k tomu, že tam také mohou zemřít.

Do hospice  naopak lidé nastupují s cílem klidného a důstojného odchodu ze života a tomu je podřízena veškerá péče, jak o potřeby tělesné (mírnit bolesti a jiné nepříjemné projevy nemoci), tak i duševní a sociální, tedy i například možnost dlouhodobého pobytu blízkého člověka přímo u lůžka pacienta. Samozřejmostí je i možnost konzultace psychologa, duchovního apod. Protože jsou hospice zdravotnická zařízení, jsou kladeny velké nároky i na odbornost personálu, jak ošetřovatelského, tak i lékařů.  Tím bych chtěla rozptýlit vaše obavy o odbornost zdravotní péče v hospicích. Samozřejmě vždy záleží na konkrétním lékaři či zdravotní sestře se kterou se setkáte, ale všeobecně lze říci, že odbornost personálu je vysoká, rozhodně není nižší než ve velkých nemocnicích a pacientům se ve většině hospiců dostává kvalifikované a laskavé péče.

Další Vaše otázka se týkala financování, sponzorských darů a nakládání s nimi. Lůžkové hospice (pokud mají uzavřené smlouvy s pojišťovnou) dostávájí pravidelné platby od zdravotních pojišťoven, tedy ze zdravotního pojištění (tak jako nemocnice). Protože ale tato částka nepokryje veškeré náklady spojené s péčí (je stejně nízká jako v LDN), doplácí pacient za každý den strávený v hospici. Platba se pohybuje od několika desítek korun do asi tříset korun za den, záleží na konkrétním hospici, ale také na sociální situaci pacienta, která se většinou zohledňuje. Tato částka pokrývá zbylé potřebné výdaje – na léky, stravu pacienta, která je podle potřeb pacienta individuálně upravována, ošetřovatelský personál, kterého je více, než v běžné nemocnici, náklady na nadstandardní pokoje (často jednolůžkové s možností lůžka pro příbuzného) a podobně. Další peníze získávají hospice od různých nadací, fondů a díky sponzorským darům, které většinou slouží k nákupu  přístrojů, speciálních pomůcek a vybavení. Jak s penězi různé hospice nakládají zjistíte nejlépe z výročních zpráv jednotlivých hospiců, které můžete najít přímo na jejich webových stranách nebo se přímo informujte při návštěvě některého z hospiců, kterou bych Vám, pokud máte zájem, vřele doporučila, abyste si mohla prohlédnout, jak takové zařízení funguje. Při věnování určité částky jako sponzorského daru lze také v darovací smlouvě přímo uvést, na co konkrétně má být použita.

Náš Domácí hospic Cesta domů funguje odlišným způsobem. Jsme občanské sdružení — nestátní zdravotnické zařízení, které nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, takže veškerá péče a aktivity hospice jsou hrazeny ze sponzorských darů, sbírek, příspěvků nadací, grantů a fondů Evropské unie. Pacient i jeho rodina neplatí žádné poplatky za naši péči, zpoplatněn je pouze pronájem při zapůjčení speciálních zdravotnických pomůcek (polohovací postele, matrace proti proleženinám apod.), snažíme se tak naši péči zpřístupnit opravdu každému, i rodinám s nízkými příjmy. Sponzorské peníze jsou využity jednak na zajištění komplexní péče o pacienty (součástí našeho týmu jsou nejen lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelky, ale i psycholog, sociální pracovnice), dále provozujeme i telefonickou poradnu a pečujeme o pozůstalé. Chtěla-li byste o nás vědět více, podívejte se na naše internetové stránky www.cestadomu.cz, zavolejte, nebo nás přijďte osobně navštívit. Rádi Vám zodpovíme a vysvětlíme jakékoliv další dotazy o hospicové a domácí péči.

Ještě jednou děkuji za Váš dotaz a zájem o tuto nelehkou, ale důležitou stránku v životě člověka a přeji Vám mnoho zdaru.

S pozdravem
Jana Michlová

Dotaz zodpovídá

MUDr. Jana Michlová

MUDr. Jana Michlová

lékařka

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz