Jak zpětně prokázat eutanazii? Kde najít psychoterapii pro pozůstalé a párovou psychoterapii?

Odpověď na dotaz ze dne 7. 12. 2022 zobrazit původní dotaz

Je napadnutelná skrytá euthanasie?čím a jak ji lze prokázat?!? 5 cca měsíců po smrti maminky.A kde sehnat psychoterapii po úmrtí a partnerskou terapii(pro mne a partnerku narcis poruchou neuvedomelou).Děkuji.

DominikaMarieKopecká
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Vaše maminka před pěti měsíci zemřela. Ptáte se, jak zpětně prokázat eutanázii. Zároveň Vás zajímá, kde najít psychoterapii pro pozůstalé. Psychoterapii hledáte také párovou a to pro Vás a pro Vaši partnerku, která si neuvědomuje svoji narcistní poruchu osobnosti.

Dobrý den,

eutanazie je v českém právním řádu považována za trestný čin. Jestliže máte závažné podezření, že došlo k činu, který lze považovat za eutanazii, doporučuji Vám obrátit se na advokáta se specializací na trestní či zdravotnické právo. Rovněž máte právo podat trestní oznámení na kterémkoliv oddělení Policie ČR. Trestní oznámení lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Při podání je vhodné uvést, kdo oznámení činí, co nejpřesnější popis činu, včetně místa, času a podezřelých, a případně označit důkazy.

Prověřování trestného činu, včetně zajišťování důkazů, je pak v kompetenci Policie. Není proto na Vás, abyste důkazy shromažďovala. Mezi stěžejní důkazy při vyšetřování takových trestných činů obvykle patří zdravotnická dokumentace, list o prohlídce zemřelého, pitevní protokol a znalecký posudek.

Je třeba dodat, že jedná-li se o lékařské zásahy v závěru života pacienta, nelze vždy hovořit o eutanazii. Například paliativní sedaci či ukončení léčby pacienta v situaci, kdy léčba není přiměřená stanovenému cíli, nelze považovat za eutanazii. Obdobně odpojení od přístrojů z rozhodnutí pacienta, jeho zástupce nebo na základě dříve vysloveného přání pacienta je v souladu s právem.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dobrý den, Dominiko,

jsem poradenská pracovnice a za redakci internetové poradny doplním odpověď k části Vašeho dotazu, kde se ptáte na psychoterapii po úmrtí a partnerskou terapii. Z Vašeho dotazu mám dojem, že procházíte velmi náročným životním obdobím. V takových chvílích je výhodou mít někoho, s kým své myšlenky a pocity sdílíme. Je dobře, že pro sebe hledáte oporu.

Podporu v období po ztrátě blízké osoby nabízejí poradci pro pozůstalé. Obvykle pracují individuálně, tedy většinou se potkávají s pozůstalými v individuálních konzultacích. Důvodem je, že velmi často může zármutek každý prožívat jiným tempem a vyrovnává se s novou situací jiným způsobem. Někdo potřebuje být zapojený do práce a jiný zase potřebuje o ztrátě více mluvit a věnovat se svým pocitům, někdo potřebuje plakat a jiný nikoliv a je to tak v pořádku.
Ptáte se také na partnerskou terapii pro Vás a Vaši partnerku. Z Vašeho dotazu není zřejmé, kde bydlíte. Prvním krokem při hledání psychoterapeuta může být oslovení Vaší zdravotní pojišťovny, kde Vám mohou poskytnout kontakty na terapeuty, se kterými mají smlouvu. Jako další zdroj kontaktů přikládám adresář České asociace pro psychoterapii.

Přeji Vám, ať najdete pro sebe vhodnou oporu.

S pozdravem

Eliška Hronešová

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz