Jak zjistím, jestli otec nezemřel?

Odpověď na dotaz ze dne 2. ledna 2021 zobrazit původní dotaz
Zajímá mne jestli neumřel můj otec Roman Vašta nar28.01 1944 bytem do zatisi1447/8 cheb skalka
Daniela raiter roz v

Vážená paní Danielo,

hledáte informaci o tom, zdali Váš otec již nezemřel.

Vzhledem k tomu, že se jedná o Vašeho otce (tedy podle zákona o osobu blízkou), lze zjistit údaj o datu a místu úmrtí, případně údaj o prohlášení za nezvěstného či za mrtvého, podáním žádosti o výdej údajů z evidence obyvatel. Žádost je třeba podat na předepsaném tiskopise a zaplatit správní poplatek. Konkrétní postup naleznete na webu Ministerstva vnitra.

Pokud je situace taková, že byste chtěla otce kontaktovat, ale nevíte, kde aktuálně pobývá a jestli je naživu, může být variantou podání Žádosti o zprostředkování kontaktu. Ministerstvo vnitra dohledá otce v evidenci obyvatel, písemně ho osloví a sdělí mu Vaše kontaktní údaje a důvod, který uvedete. Záleží na otci, zdali se rozhodne Vás kontaktovat nazpět. V případě, že otec již zemřel, sdělí Vám ministerstvo datum a místo úmrtí. Žádost je rovněž třeba podat na předepsaném tiskopise a zaplatit správní poplatek.

Držím palce na cestě za informacemi.

S pozdravem

Monika Vaníčková