Jak zajistit, aby má nezletilá dcera po mé smrti připadla do péče mého bratra?

Odpověď na dotaz ze dne 16. 4. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, prosím pěkně, jste schopni mi odpovědět na mou otázku co se stane "kdyby se mi něco stalo". Mám nezletilou dceru 6let, kdy otec není uveden v RL dítěte. Otec nejeví žádný zájem. Pokud by došlo k mému skonu, chci, aby se o dceru postaral můj bratr, který s tím naprosto souhlasí. Ovšem jedná se pouze jen o slovní dohodu. Pravděpodobně je lepší mít sepsanou a úředně ověřenou dohodu o péči? Jak to prosím u nás v zákoně funguje. Nechci, aby dcera připadla člověku, kterého vůbec nezná, případně, aby šla do dětského domova. Děkuji, s přáním hezkého dne NŠ

Nikol Šlachtová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Máte šestiletou dceru. Její otec není uvedený v rodném listě a nejeví o ni žádný zájem. Pro případ Vašeho úmrtí máte osobní dohodu s Vaším bratrem, že by se o ni postaral. Ptáte se, jaká je zákonná norma a zda je třeba mít dohodu napsanou i písemně.

Dobrý den,

Váš případ je velmi komplexní, pokusím se Vám situaci objasnit.

Obecně platí, že rodičovská odpovědnost (v sobě zahrnující práva a povinnosti rodičů vůči potomkům) náleží stejnou měrou oběma rodičům. V případě smrti jednoho z rodičů vykonává tato práva a povinnosti druhý rodič. Pokud byste tomuto procesu chtěla zabránit, bylo by třeba, aby rodičovská odpovědnost otce byla omezena soudním rozhodnutím. V případě Vaší smrti by pak soud jmenoval dítěti poručníka. V takovém případě je primární zájem dítěte, soud ale současně přihlíží k vyjádřenému přání rodiče. Na projev přání rodičů o osobě budoucího poručníka nejsou kladeny žádné formální požadavky.

Ve Vašem případě do hry vstupuje i fakt, že otec není uveden v rodném listu Vaší dcery a nejeví o ni zájem. Otázka otcovství je otázkou osobního stavu. Není-li jméno otce zapsáno v rodném listu dcery, pak nebylo určeno soudem a nebylo ani učiněno souhlasné prohlášení rodičů. To znamená, že o této skutečnosti může rozhodnout jedině soud v občanskoprávním řízení. Otec Vaší dcery by tedy musel podat k soudu žalobu na určení otcovství. Jedině v rámci úspěchu v řízení bude jeho jméno zapsáno do rodného listu Vaší dcery. Ústavní soud navíc v roce 2012 postavil najisto, že styku s nezletilým se nemůže úspěšně domáhat ten muž, který se o určení otcovství teprve pře.

Je tedy otázkou, zda by soud v případě Vaší smrti vůbec zvažoval svěření do péče otce, pokud by se o dítě sám nehlásil, neboť soudu v danou chvíli pravděpodobně ani nebude znám. Doporučuji celý případ podrobně konzultovat s advokátem, který by s Vámi prošel veškeré detaily a navrhl případný vhodný postup, který bude v nejlepším zájmu Vaší dcery.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz