Jak reagovat na sdělení, že určitá osoba chce ukončit utrpení pacienta podáním smrtelné dávky léků?

Odpověď na dotaz ze dne 27. 9. 2016 zobrazit původní dotaz

Má třetí osoba nějakou povinnost konat, pokud se dozví, že pečující osoba zvažuje, že uspíší smrt pacienta podáním jednorázové smrtelné dávky léků? Nelze vyloučit, že pacient o to opakovaně žádá.

Evelína

Dobrý den, paní Evelíno.

Nejprve je třeba říci, že se jedná o otázku, jak má zdravotník reagovat na žádost o lékařem asistované zabití (ať už aktivní eutanázii nebo asistenci při sebevraždě). Především je třeba si uvědomit, že během poskytování zdravotní péče se pohybujeme v jistém právním rámci, a ten by měl zdravotník znát. Tedy v tomto případě by měl zdravotník vědět, že termín „eutanázie“ nebo „asistovaná sebevražda“ české trestní právo nezná a že by se jednalo s velkou pravděpodobností o vraždu nebo zabití, případně trestný čin účasti na sebevraždě.

Etický kodex České lékařské komory považuje eutanázii a asistovanou sebevraždu za nepřípustné.

Zdravotník by měl tedy sdělit, že chápe pohnutku toho, kdo chce takto pacientovi pomoci aktivní eutanázií nebo asistovanou sebevraždou (pokud to tedy skutečně chápe), ale že je ve své profesi vázán právním rámcem (který je, jaký je) a etickými kodexy. A že by tedy bez své újmy eutanázii nebo asistovanou sebevraždu vykonat nemohl, protože by se dostal s těmito limity do konfliktu. Na tomto místě je třeba zdůraznit ohlašovací povinnost podle § 367 trestního zákoníku, tj. pokud někdo skutečně má v úmyslu uspíšit smrt pacienta, pak má povinnost věc překazit resp. oznámit (Policii, státnímu zastupitelství), jinak mu hrozí trestní postih za spáchání trestného činu dle výše zmíněného § 367 trestního zákoníku (trestný čin: nepřekažení trestného činu).

Co ale může a má nabídnout je to, že bude pacienta i jeho blízké doprovázet (komplexně) v této tak komplikované situaci, že je neopustí, i když jim bude hodně zle, a že se jim bude snažit situaci ulehčit, nakolik to jen bude možné (nejen medicínsky, ale i eticky a právně). Autoři věnující se klinické etice upozorňují, že ač je téma eutanázie ano – ne, pro společenskou diskuzi často velmi důležité, nemůže se řešit u lůžka konkrétního pacienta, ale na k tomu příslušných fórech – společenská diskuze, media, odborné diskuze a parlament, případně soudnictví.

S pozdravem

Jaromír Matějek

Dotaz zodpovídá

MUDr. Jaromír Matějek, PhD.

MUDr. Jaromír Matějek, PhD.

lékař a etik specializující se na problematiku dříve vyslovených přání

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz