Jak probíhá samotné umírání při rozedmě plic? Je možné jej uspat, než zemře?

Odpověď na dotaz ze dne 4. 12. 2022 zobrazit původní dotaz

Zajímá mě, jak probíhá samotné umírání při rozedme plic,jak dlouho se člověk dusi a jestli je možné podat něco, aby člověk třeba usnul,než umře. Horová

Jana Horová

Ptáte se, jak umírá pacient s rozedmou plic, jak dlouho se dusí a jestli je možné jej uspat, než zemře.

Dobrý den, paní Horová,

z Vašeho dotazu cítím velké obavy z utrpení, zejména z dušení u pacienta s rozedmou plic. Podobu umírání není možné zobecnit. Pravdou je, že pacienti s rozedmou plic a s rozvinutou chronickou obstrukční plicní nemocí dušní jsou. Míra dušnosti, lépe řečeno, jak moc dušnost nemocného trápí, je velmi individuální. Častěji dušnost omezuje pacienty v situaci, kdy jsou aktivní a pohybují se. Tam své omezení v důsledku nedostatku dechu vnímají nejvíce. S postupem nemoci však nemocnému ubývají síly, protože svou energii spotřebuje právě na to, aby dýchal. Začne trávit více času v posteli, více spí, omezuje své aktivity, zájmy i komunikaci s okolím. Méně jí, protože i při jídle se zadýchají. Neznamená to však, že by se v neustále dusili. Spíše šetří svoji energii na to důležité – dýchání. Situaci pak výrazně zhoršují infekce dýchacích cest, které u této nemoci bývají pravidlem. Jsou chvíle, kdy nemocného dušnost výrazně potrápí. S léčbou antibiotiky se posiluje i takzvaná symptomatická léčba dušnosti. To jsou léky, které neřeší původní problém, tedy rozedmu ani infekci, ale snižují míru vnímání potíží, tedy dušnosti. Patří sem kortikoidy, které nemocní s rozedmou plic užívají chronicky a v situaci infekce je možné jejich dávku navýšit. Nejvíce úlevné jsou opioidy, nejčastěji morphin, který máme k dispozici ve formě tablet, kapek i injekcí. Takže je možné vybrat takový způsob podání, který nemocný zvládne. Morphin uleví od dušnosti nezávisle na její příčině. Je však zapotřebí velké opatrnosti a léčbu musí řídit lékař, který má s opioidy zkušenosti, aby správně nastavil jejich dávku tak, aby ulevily bez rozvoje nežádoucích účinků. Velmi pomáhají i další pomocné úkony, na které jsou lidé s rozedmou většinou již zvyklí, například podání kyslíku, inhalace, asistent kašle, odsávání. Z léků při těžké dušnosti používáme společně s morphinem i léky proti úzkosti, které existují také ve všech formách – tablety, kapky, injekce. Tyto léky jsou důležité proto, abychom nemuseli příliš navyšovat dávku opioidu při nedostatečné úlevě. Protože léky proti úzkosti ulevují od dušnosti právě tím, že nemocného zklidní a umožní lepší efekt opioidu. A právě léky proti úzkosti používáme v injekční formě v kombinaci s morphinem také k navození spánku v případě, kdyby se nedařilo dostatečně ulevit v bdělém stavu. Tím se dostávám k odpovědi na Vaši otázku, zda je možné nemocného uspat, než zemře. Možné to je, většinou je ale nemocný v posledních hodinách života natolik unavený, že spí i bez potřeby použít tišící léky. Pokud to tak není a nemocný považuje svůj stav za utrpení, může poslední hodiny života spát pomocí léků. Udržování spánku v závěru života také patří do rukou odborníků, kteří s tím mají zkušenost.

Jak dlouho závěr života u pacienta s rozedmou trvá, Vám nedokážu specifikovat. Je to u každého jinak, nejčastěji přicházejí poslední dny ve chvíli infekce, kterou se v důsledku vyčerpání rezerv nemocného nepodaří dostat pod kontrolou.

Neznamená to však, že se nemocní dusí při plném vědomí. Ideální je, když má nemocný a jeho rodina k dispozici paliatra, často stačí v ambulantním režimu, kdy při zhoršení dušnosti nastaví léčbu a pokud se situace ještě zklidní není nutná hospicová péče. Při neustupující dušnosti je však hospicová péče lůžková či domácí ideálním pomocníkem.

S pozdravem a úctou

MUDr. Katarína Vlčková

Dotaz zodpovídá

prim. MUDr. Katarína Vlčková

lékařka

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz