Jak probíhá řízení na přiznání sirotčího důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 3. listopadu 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, sirotčí důchod: prosím Vás o radu, žádala jsem si o sirotčí důchod dne 8.10.2013 neboť mi umřel táta 26.8.2013. Přišel mi dopis od ČSSV že mi posílají zálohu, ale že řízení ještě nebylo ukončeno tak ať to beru na vědomí, kdyby mi náhodou sirotčí důchod neuznaly, že budu muset poslanou částku uhradit nazpět. Tento dopis mi přišel 23.10.2013. Tímto bych se chtěla zeptat, za jak dlouho mi může přijít vyrozumění že mi sirotčí důchod uznali. Děkuji za odpověď. Dědictví: Byl mi poslán dopis ve kterém se píše že mám donést do Jablonného nad Orlicí (notářce) všechny dokumenty ohledně mého otce (adresy potomků, výpisy z účtů, doklady o nemovitostech, doklad o zaplacení pohřbu atd) S otcem jsem se neviděla od svých 4 let tedy 16 let jsem ho neviděla a ani jsem s ním nebyla v kontaktu proto nemám žádné papíry. On bydlel ve Velkém Oseku a já v Děčíně. Budu muset ty papíry někde sehnat nebo nebude vadit když je mít nebudu? a dalo by se řízení převést (notář) do Děčína? A co když jsem neplatila pohřeb, ten platilo město Velký Osek, budu ho muset zaplatit? Děkuji mnohokrát za odpověď.
Hana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že Vám v srpnu zemřel táta a v říjnu jste požádala o sirotčí důchod. Koncem října Vám z ČSSZ poslali zálohu s tím, že řízení ještě probíhá a pokud by Vám nárok na důchod neuznali, musela byste částku zálohy vrátit. Ptáte se, za jak dlouho Vám může rozhodnutí o přiznání důchodu přijít.

Dobrý den, paní Hano,

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, kterému zemřel rodič, nejdéle však do 26 let věku a to za předpokladu, že se soustavně připravuje na budoucí povolání. Další podmínky, které je třeba splňovat pro nárok na sirotčí důchod, najdete ve výše uvedeném odkaze.
Rozhodnutí o přiznání dávky je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se např. došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů aj.

Pro přesnou odpověď Vám doporučuji se obrátit na Call centrum ČSSZ – tel. 257 062 860, která by Vám případně pozůstalostní důchod vyplácela. Jeho otevírací dobu najdete na www.cssz.cz. Pokud sdělíte pracovnici své rodné číslo, můžete se bavit o všem, co Vás v souvislosti se sirotčím důchodem zajímá.

Ohledně druhé části Vašeho dotazu Vám musím s lítostí sdělit, že naše poradna od roku 2006 neposkytuje právnické poradenství. Doporučuji Vám prostudovat dříve zodpovězené dotazy v naší poradně www.umirani.cz/poradna.html?questionTo=lawyer a také téma dědického řízení v legislativní části portálu – www.umirani.cz/2-otazky-a-odpovedi.html, případně se obrátit na občanskou poradnu v místě Vašeho bydliště – adresář najdete na www.obcanskeporadny.cz nebo internetovou poradnu na portále www.pohreb.cz.

S pozdravem

Tereza Bímová