Jak postupovat v případech, kdy si pacient přeje zemřít doma a odmítá hospitalizaci? Lze situaci nějak předem ošetřit?

Odpověď na dotaz ze dne 22. 12. 2015 zobrazit původní dotaz

Dobrý den.
Slyšela jsem o případech, kdy při úmrtí v domácnosti může být problém s koronerem /neposkytnutí pomoci/. Jak se má , prosím, postupovat v případech, kdy si pacient prokazatelně přeje zemřít doma a odmítá hospitalizaci. Má se situace předem ošetřit nějakým prohlášením ? Jak ověřeným ? Příklad : vyprávěla mi kamarádka zdravotnice že babička měla nevelké proleženiny. Lékaři vyplňujícímu doma úmrtní list se to nezdálo a případ nahlásil jako zanedbání péče. Pacienti v LDN podle mého mají dekubity také a někdy se tomu už dá těžko zabránit. U mojí maminky se kromě jiných komplikací před smrtí rozvinul ještě subileosní stav a pro jistotu jsem zavolala RZP aby ji někdo viděl a abych měla na papíře , že hospitalizaci přesto odmítá. Takže s koronerem nebyl problém. Teď je další kolegyně /zdravotní sestra/ v podobné situaci . Tatínek je už hodně starý a nemocný, léta o něj doma pečuje a opakovaně ho doma dostala z těžkého onemocnění dýchacích cest. Jeho přání je zemřít doma v klidu. Na rozdíl ode mne má poměrně odlehlé bydliště co do dostupnosti RZP a nechce volat zbytečně, navíc kdyby k tomu došlo, tatínek už nemusí být ve stavu, kdy je schopný zodpovídat za své rozhodnutí. Lze, prosím, takovou situaci např, nějakým prohlášením, dopředu ošetřit ?
Děkuji , Machalová

Olga Machalová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

pro případ, že si svéprávný pacient nepřeje převoz do nemocnice, odmítá hospitalizaci a chce v závěru života zůstat doma, a zároveň se bojí, že již dlouho nebude ve stavu, aby tuto svou vůli mohl projevit, je možnost sepsat tzv. dříve vyslovené přání. Dříve vysloveným přáním pacient může vyslovit souhlas či nesouhlas s léčbou (vč. hospitalizace), která by mohla připadat v úvahu v budoucnu, kdy už pacient z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebude schopen takový souhlas či nesouhlas aktuálně vyjádřit. Formulář/šablona, jak by takové dříve vyslovené přání mohlo také vypadat, je k dispozici na stránkách Cesty domů. Aby dříve vyslovené přání bylo respektováno, je nutno, aby pacienta o důsledcích dříve vysloveného přání poučil jeho registrující praktický lékař (příp. jiný lékař, do jehož odbornosti spadá léčba, které se dříve vyslovené přání týká). Podpis pacienta je nutné nechat úředně ověřit (na Czech pointu, případně lze domluvit i s notářem či advokátem).

Helena Krejčíková

Dotaz zodpovídá

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz