Jak postupovat při podávání žádosti o příspěvek na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 19. ledna 2014 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám dotaz . Můj bratr žil s mojî maminkou ta vážně onemocněla tak si maminku vzala k sobě moje sestra.Já jsem si vzala k sobě svého bratra .Je u mě trvale hlášený a bere invalidní důchod 3 stupně.Jak mám postupovat o žádost o příspěvek na svého bratra.Také bych chtěla říct že jsem vdovou od roku 2005 a letos mi bude 55 let. Děkuji Boženka
Boženka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, jak postupovat ve věci žádosti o příspěvek na péči o Vašeho bratra, kterého jste si vzala k sobě domů a začala o něj pečovat poté, co Vaše maminka vážně onemocněla a nemohla svému synovi potřebnou péči dále poskytovat. Váš bratr pobírá invalidní důchod III.stupně, je u Vás trvale hlášený, Vy jste vdova a letos Vám bude 55 let.

Dobrý den paní Boženko,

z Vašeho dotazu není patrné, zda v době, kdy pečovala Vaše maminka, byl bratrovi příspěvek na péči již přiznán a maminka jej pobírala jako blízká pečující osoba. Pokud tomu tak bylo, je nutné pouze ohlásit změnu poskytovatele pomoci na příslušném formuláři Oznámení o poskytovateli pomoci a podat jej (osobně, poštou nebo v podatelně) na příslušné pobočce Úřadu práce.
 
Tuto povinnost upravuje § 21, bod 2), písmeno c)  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
Příjemce příspěvku je povinen písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehož součástí je písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě.
 
Pokud Váš bratr doposud příspěvek na péči nepobíral, podrobný postup, jak podat žádost, naleznete na tomto portále v části Finanční podpora kde si můžete také stáhnout příslušný formulář.
 
Skutečnost, že jste vdovou ani Váš věk nijak nebrání tomu, aby Vám byl příspěvek na péči vyplácen jako pečující osobě blízké, která se stala poskytovatelem pomoci Vašemu bratrovi, pokud s tím on takto souhlasí.
 
Přeji Vám dobré pořízení na úřadech i dostatek sil a hodně štěstí do dalších dní,

Lucie Přádová