Jak nahlédnout do starého dědického řízení?

Odpověď na dotaz ze dne 18. dubna 2021 zobrazit původní dotaz
Můj otec zemřel v r. 1964. Myslím že v té době nebylo po něm co dědit. Nyní se zjistilo, že je na katastru veden jako vlastník vinohradů. Jak se dá nahlédnout do starých dědických řízení a zjistit, jestli se tenkrát rodina zřekla dědictví ve prospěch státu (protože prakticky nebylo co dědit)? Potřebuju to vědět, protože jestli se rodina tenkrát dědictví zřekla a dodatečně se přišlo na majetek, automaticky asi připadá státu. Pokud se rodina tenkrát dědictví nezřekla, chtěl bych kvůli těm vinohradům znovu otevřít dědické řízení. Tedy, můžete mi poradit první krok (a třeba i další), jak nahlédnout do toho starého dědického řízení, a jestli pokračovat v otevírání dědictví. Ještě poznamenám že když táta umřel, bylo mi 15 let a tyto věci šly naprosto mimo mne.. Za odpověď děkuji, Navrátil Ludvík
Ludvík Navrátil
Váš otec zemřel v roce 1964, kdy Vám bylo 15 let. Nyní se zjistilo, že je na katastru veden jako vlastník vinohradů. Ptáte se, jak se dá nahlédnout do starých dědických řízení a zjistit podrobnosti.

Dobrý den,

dědické spisy se archivují, a to po dobu 50 let. Dědický spis o dědickém řízení po otci tedy bude již s největší pravděpodobností skartováno, a nebude proto možné do něj nahlédnout.

To Vám nicméně nebrání podat návrh na dodatečné projednání dědictví. To je zcela běžný postup, který zákon zakotvuje pro případy, kdy se po rozhodnutí v dědickém řízení objeví další majetek. Takový majetek nepřipadá státu, a to ani v případě, že by v předešlém dědickém řízení nějaký majetek jako odúmrť státu připadl.

Návrh na dodatečné projednání dědictví se podává u okresního soudu, v jehož obvodu měl otec trvalý pobyt v době smrti, a který tedy projednával původní pozůstalost. Okresní soud pak pověří k vedení řízení notáře ve svém obvodu. Další komunikace probíhá přímo s notářem. Vzorový návrh na dodatečné projednání dědictví je k dohledání na internetu, případně Vám jej pomůže sepsat advokát. Důležité je v návrhu zejména označit soud, kterému je návrh adresován, identifikovat zůstavitele, tedy otce, identifikovat nemovitost, která nebyla v původním dědickém řízení projednána, uvést další relevantní skutkové okolnosti a na závěr podání uvést návrh na dodatečné projednání dědictví.

S pozdravem

Barbora Vráblová