Jak můžu zjistit, jestli můj synovec zemřel?

Odpověď na dotaz ze dne 6. února 2021 zobrazit původní dotaz
Slyšel jsem,že mi umřel synovec.Můžu to nějak zjistit?
Jaroslav
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

doslechl jste se, že Vám zemřel synovec. Ptáte se nás, jestli lze tuto informaci nějakým způsobem ověřit.

Nejjednodušší cestou je zeptat se příbuzných synovce, předpokládám však, že dotaz pokládáte v situaci, kdy to není možné, nebo ani rodina neví, zdali je informace o úmrtí synovce pravdivá.

Pokud byste chtěl informaci ověřit přímo u úřadů – je potřeba, aby úřad kontaktoval někdo, kdo je z pohledu zákona osobou blízkou Vašeho synovce. To mohou být jeho rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnoučata, manželka nebo registrovaný partner. Ti pak mohou požádat o informace o datu a místu úmrtí z evidence obyvatel. Vy jako strýc o takovou informaci žádat nemůžete, jedině se s někým ze jmenovaných osob domluvit, jestli by žádost nepodal nebo Vám k tomu nedal plnou moc.

Pokud je Vaše situace taková, že jste synovce dlouho neviděl a chtěl byste se pokusit o kontakt s ním a neznáte jeho adresu, je variantou požádat o zprostředkování kontaktu. Ministerstvo vnitra dohledá synovce v evidenci obyvatel, písemně ho osloví a sdělí mu Vaše kontaktní údaje a důvod, který uvedete. Záleží na synovci, zdali se rozhodne Vás kontaktovat nazpět. V případě, že synovec již zemřel a zároveň je žádost podána osobou blízkou (viz výše), tak ministerstvo sdělí i datum a místo úmrtí.

Další variantou je zkusit se zeptat známých, kamarádů, sousedů či starousedlíků v místech, kde víte, že se synovec pohyboval, žil či pracoval. Případně lze hledat kontakty a informace na internetu přes sociální sítě. Možná i z vyhledaného profilu synovce na sociálních sítích může být zřejmé, zdali již nezemřel.

Poslední variantou, která mě napadá, je pokusit se vyhledat přímo hrob synovce, což ale nemusí být jednoduché. Hrob můžete zkusit začít hledat v místě bydliště synovce, v místě úmrtí nebo tam, kde se nachází rodinný hrob. V těchto místech se lze pak obrátit na správu hřbitova, ne všichni pohřbení bývají uvedeni na náhrobcích. Hroby na některých hřbitovech lze vyhledávat i online na webu. Například pražské hroby lze vyhledávat přímo na webu Správy pražských hřbitovů. Mezi další online zdroje patří České hřbitovy nebo mezinárodní iniciativa Billion Graves.

Držím palce, aby se Vám povedlo zjistit informace, které potřebujete.

S pozdravem

Monika Vaníčková