Jak lze dle legislativy v ČR naložit s popelem zemřelého? Jaké jsou možnosti uložení urny?

Odpověď na dotaz ze dne 25. dubna 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, prosím Vás, jak lze v souladu se současnou legislativou ČR naložit s popelem zemřelého ? Jaké jsou možnosti kromě toho, že lze urnu uložit v urnovém hrobě ? Předem Vám děkuji za odpověď.
Martina
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, jak lze v souladu se současnou legislativou naložit s popelem zemřelého.

Dobrý den, paní Martino,

ke zpopelnění zemřelého může dle Zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví dojít pouze v krematoriu. Provozovatel krematoria je povinen uložit popel zemřelého do urny a vyzvat osobu, která sjednala pohřbení k převzetí. Pokud tato osoba do 12 měsíců ode dne zpopelnění urnu od provozovatele krematoria nepřevezme, je provozovatel krematoria oprávněn lidské ostatky uložit smísením se zemí do společného hrobu na veřejném pohřebišti.

Zákon o pohřebnictví dále stanoví, že s lidskými ostatky nesmí být zacházeno způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Urna s popelem se tedy po vyzvednutí stává majetkem vypravitele pohřbu. Může ji uložit v hrobovém místě, využít rozptylovou louku, uložit doma, nebo s ní naložit jiným, důstojným způsobem.

s pozdravem

Jitka Řeháčková